Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
Walny Zjazd Delegatów 28 grudnia 2019 r.
z dnia: 2019-12-16 21:17:41 / ostatnia aktualizacja: 2019-12-28 17:41:55

4 lata minęły szybko.

Władze STB wybrane w grudniu 2015 r. kończą swoją kadencję.

28 grudnia, Ostatni Turniej Mistrzostw STB na impy będzie jednocześnie WZD.

Bar Kociołek, ul. Kościuszki 4, godzina 10.00

W zakładce wyciąg ze Statutu.

Dodatkowo będziemy wybierać delegatów na zjazd PWZBS.

Prosimy o niezawodne przybycie.

§26.

1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata i biorą w nim udział:

a)    z głosem stanowiącym delegaci wybrani wg. zasad uchwalonych przez STB;

b)   z głosem doradczym członkowie władz naczelnych STB, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - nie będący delegatami.

c)    o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu Zarząd STB zawiadamia delegatów, co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

d)   Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd STB.

 

§.27.

Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu należy:

a)    wybór Prezesa STB, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b)   uchwalanie generalnych kierunków działalności STB oraz zadań dla władz Towarzystwa;

c)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Towarzystwa;

d)   podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Z STB;

e)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

f)    rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez delegatów i władze STB;

g)   uchwalanie i zmiany statutu;

h)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego STB.

 

Najnowsze informacje
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 26-02-2024
2024-02-27 
42. GP Ustki - wyniki 27-02-2024
2024-02-27 
Słupszczanie w Ekstraklasie
2024-02-26 
DM STB, mecze w NOT - wyniki 21-02-2024
2024-02-22 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 19-02-2024
2024-02-20 
42. GP Ustki - wyniki 20-02-2024
2024-02-20 
OTP* XX Turniej o Puchary Prezydenta Miasta Słupska
2024-02-17 
Uchwała nr 6/2024
2024-02-16 
42. GP Ustki - wyniki 13-02-2024
2024-02-13 
42. GP Ustki - wyniki 06-02-2024
2024-02-13 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015