Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat nr 3/2022 zawierający Regulamin V cyklu turniejów brydżowych O Okno Bońka. Rok 2022 r. Edycja zimowa

1. V Cykl turniejów brydżowych „O Okno Bońka” – jest imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego i integrację środowiska.

2. Organizatorem rozgrywek jest Słupskie Towarzystwo Brydżowe. Sponsorem turnieju jest firma BONIEK okna-drzwi-rolety.

3. Z uwagi na nadal obowiązujący w Polsce stan epidemii i związane z tym ograniczenia, turnieje rozgrywane będą w zależności od aktualnego stanu epidemii na razie „na żywo” ale w razie potrzeby mogą być przeniesione do Internetu, np. na platformę Bridge Base Online lub HoB. O zmianach gracze zostaną poinformowani w odrębnych komunikatach.

4. Przewiduje się rozgrywanie turniejów w wyznaczone środy poczynając od 19 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022, miejsce rozgrywek Klub NOT, start turniejów o godzinie 17.30. 16.30

5. Przyjmuje się zasadę, że będą to na przemian turnieje par na maxy i turniej par obliczane według dostępnego schematu rozgrywkowego na impy (skala impowo-maxowa, cav-śr lub impy). Pierwszy turniej organizowany w kwietniu będzie rozegrany jako indywiduel na maxy.

6. Wpisowe do każdego turnieju wynosi 7 zł od zawodnika. Wpisowe to pobiera i rozlicza skarbnik STB lub osoba przez niego delegowana.

7. W turniejach wypłacana jest nagroda finansowa 20 złotych za zdobycie I miejsca. Para zajmująca wyznaczone miejsce jako nagrodę pocieszenia otrzymuje prawo do darmowego startu w najbliższym turnieju cyklu.

8. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba, że niniejszy regulamin albo wymogi serwera internetowego stanowią inaczej.

9. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymują punkty długofalowe obliczane następująco:

w turnieju par – pierwsza para otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par x 2) z obniżką o dwa dla kolejnych par;

w turnieju indywidualnym – zawodnik sklasyfikowany na pierwszym miejscu otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników, z obniżką o jeden dla kolejnych miejsc;

– w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują większą wartość z przypadających na te miejsca PDF-ów.

10. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego klasyfikowanego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów z 80%  najlepszych startów (z uwagi na stan epidemii, liczba startów ogółem może być mniejsza od planowanej, wyliczona wartość 80% startów zaokrąglona zostanie „w górę” do liczby całkowitej) w turniejach par i wyniku z turnieju indywidualnego. W przypadku lokat dzielonych decyduje lepszy wynik z turnieju indywidualnego, mniejszy współczynnik WK, a w ostateczności losowanie.

11. Ogłoszenia o wynikach poszczególnych turniejów i aktualnych wynikach klasyfikacji długofalowej publikowane będą na stronie internetowej STB www.brydzslupski.pl .

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu rozgrywek w czerwcu 2022.

13. Firma BONIEK okna-drzwi-rolety ufundowała puchary dla trzech najlepszych zawodników i sympatyków STB. Osoby spoza STB mają prawo do startu i odbioru nagród w poszczególnych turniejach, ale nie uczestniczą w punktacji długofalowej cyklu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

Słupsk, 8.01.2022 r.                                                Za Zarząd STB, Prezes Karina Drobiniak-Całka

Najnowsze informacje
42. GP Ustki - wyniki 16-04-2024
2024-04-16 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 15-04-2024
2024-04-16 
IOM STB na VP 2024
2024-04-11 
PRO-AM Amatorzy graja z Profi - prosimy o liczny udzial, tanio - wyniki 10-04-2024
2024-04-11 
Turnieje PRO-AM
2024-04-10 
42. GP Ustki - wyniki 09-04-2024
2024-04-10 
Wyniki LO PWZBS
2024-04-06 
Komunikat nr 8/2024 Regulamin zawodów PRO-AM w 2024 r.
2024-04-03 
Komunikat nr 7/2024 Regulamin Indywidualnych Otwartych Mistrzostw STB na VP 2024
2024-04-03 
Uchwała nr 8/2024
2024-04-03 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015