Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Kounikat nr 13 - uzupełnienie TT_włoskie_Vp

Komunikat 13/2022

zawierający uzupełnienie komunikatu nr 11/2022

dot. rozgrywek „Aktywni bez względu na wszystko”

w zakresie rozgrywek drużynowych (TT_włoskie_VP)

1. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn.

2. Zjazdy w Kubie NOT w cztery wyznaczone środy 12 i 26 października oraz 9 i 30 listopada. Początek o 17.00.

3. STB zabezpiecza: salę, druki turniejowe i sprzęt. Na każdym zjeździe drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić opłatę startową w wysokości 40 złotych od zespołu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacyjnych uroczystego Turnieju Zakończenia Sezonu. Wpisowe pobiera i rozlicza Skarbnik STB lub wyznaczona osoba. Dla obniżenia kosztów nie przewiduje się obsady sędziowskiej. W razie spraw spornych i stwierdzenia naruszeń MPB problemy rozstrzygają na miejscu kapitanowie drużyn. O ile odczuwają taką potrzebę, mogą zasięgnąć opinii obecnych na sali sędziów.

4. Zgłoszone drużyny:

Nr 1) Zuchy (Materek.K-kpt., Boniek K, Konopka R, Stasiński M, Wołyńska D, Mielnik K, Dyk B),

Nr 2) Drobinki (Drobiniak K-kpt., Całka M, Parol M, Tomczewska M, Gan G, Zelga K).

Nr 3) Ustka (Lewandowski W-kpt., Lange J, Gackowski Ł, Rudnicki W, Dunia L, Pawlęty S),

Nr 4) Sławno (Kopowski M, Leśniewski R, Mączkowski W-kpt., Zborowski G),

Nr 5) 10 trefl (Baj M, Zbiciak S-kpt., Laskowska K, Szafarska A, Szuper Ł, Stępińska A),

Nr 6) W porządku (Hołowienko M, Bereza M-kpt., Sikorski R, Soroka I, Białożyńksa B, Birecki D).

Możliwe jest uzupełnianie składów drużyn o zawodników, którzy nie zostali zgłoszeni do tej pory.

5. Rozgrywki prowadzone są w sposób następujący:

a) w każdym terminie rozgrywane są sześciorozdaniowe mecze „każdy z każdym”, razem 30 rozdań. Na pierwszym miejscu rozpiski podani są Gospodarze, którzy siadają na NS w pokoju otwartym, dosiadając się do Gości. W pokoju zamkniętym siadamy odwrotnie Goście na NS, Gospodarze na WE. Nie ma zmian po 3 rozdaniach. Każdy mecz gramy w tym samym składzie, ale w kolejnych meczach w danym terminie, mamy prawo do zmian składu.

Schemat 1 zjazdu

Lp.

Kolejka

Stół Nr 1

Stół Nr 2

Stół nr 3

1

I mecz

W porządku-Zuchy

Ustka-Sławno

10 trefl-Drobinki

2

II mecz

W porządku-Ustka

10 trefl-Zuchy

Drobinki-Sławno

3

III mecz

W porządku-10trefl

Drobinki-Ustka

Sławno-Zuchy

4

IV mecz

W porządku-Drobinki

Sławno-10 trefl

Zuchy-Ustka

5

V mecz

W porządku-Sławno

Zuchy-Drobinki

Ustka-10 trefl

 

Schemat 2 zjazdu

Lp.

Kolejka

Stół Nr 1

Stół Nr 2

Stół nr 3

2

I mecz

Ustka-W porządku

Zuchy-10 trefl

Sławno-Drobinki

3

II mecz

10trefl-W porządku

Ustka-Drobinki

Zuchy-Sławno

4

III mecz

Drobinki-W porządku

10 trefl-Sławno

Ustka-Zuchy

5

IV mecz

Sławno-W porządku

Drobinki-Zuchy

10 trefl-Ustka

1

V mecz

Zuchy-W porządku

Sławno- Ustka

Drobinki-10 trefl

 

Schemat 3 zjazdu

Lp.

Kolejka

Stół Nr 1

Stół Nr 2

Stół nr 3

1

I mecz

W porządku-Sławno

Zuchy-Drobinki

Ustka-10 trefl

2

II mecz

W porządku-Zuchy

Ustka-Sławno

10 trefl-Drobinki

3

III mecz

W porządku-Ustka

10 trefl-Zuchy

Drobinki-Sławno

4

IV mecz

W porządku-10trefl

Drobinki-Ustka

Sławno-Zuchy

5

V mecz

W porządku-Drobinki

Sławno-10 trefl

Zuchy-Ustka

 

Schemat 4 zjazdu

Lp.

Kolejka

Stół Nr 1

Stół Nr 2

Stół nr 3

1

I mecz

Zuchy-W porządku

Sławno- Ustka

Drobinki-10 trefl

2

II mecz

Ustka-W porządku

Zuchy-10 trefl

Sławno-Drobinki

3

III mecz

10trefl-W porządku

Ustka-Drobinki

Zuchy-Sławno

4

IV mecz

Drobinki-W porządku

10 trefl-Sławno

Ustka-Zuchy

5

V mecz

Sławno-W porządku

Drobinki-Zuchy

10 trefl-Ustka

 

b) wynik meczu w imp, przeliczany jest na Vp według skali

0-2 imp 5:5;

3-5 imp 6:4;

6-9 imp 7:3;

10-14 imp 8:2;

15-20 imp 9:1;

21++imp 10:0. Wyniki zapisujemy na przygotowanych protokołach

c) Kapitan (obecny przedstawiciel) każdej drużyny po zjeździe jest zobowiązany oddać dwa protokoły Sekretarzowi STB lub innemu przedstawicielowi Zarządu obecnemu na zjeździe. Za przestrzeganie dyscypliny gry odpowiadają kapitanowie.

d) Wynik końcowy dla każdej drużyny ustalony zostanie przez dodanie Vp ze wszystkich meczów.

e) W przypadku równej sumy liczby Vp o końcowym miejscu w tabeli decyduje średni WK zgłoszonych zawodników (mniejsze WK, wyższe miejsce), a w drugiej kolejności wyniki bezpośrednich pojedynków.

f) Zwycięski team otrzymuje puchary, które zostaną wręczone na uroczystości Turnieju Zakończenia Sezonu, na który zapraszamy wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach.

g) W przypadku oddania incydentalnego walkowera przez którąś z drużyn, wynik spotkania ustala się jako 6:0 (0 dla poddających mecz). W innych przypadkach Zarząd może podjąć inne decyzje w tej sprawie.

7. Tabela z aktualnymi wynikami rozgrywek będzie umieszczana na stronie internetowej STB.

8. W sprawach niepodanych w niniejszych ustaleniach obowiązują: przepisy MPB, Regulaminy ogólne PZBS i Polityka systemowa PZBS. Interpretacja regulaminu, a także wprowadzenie zmian o ile zajdzie taka potrzeba, należy do Zarządu STB Słupsk.

9. Z uwagi na udział drużyn amatorskich obowiązują ograniczenia systemowe, wolno stosować wyłącznie systemy zielone i niebieskie, bez konwencji brązowych.

10. Zgłoszenia spraw wymagających podjęcia kroków dyscyplinarnych należy składać w terminie trzech dni od daty zaistnienia problemu do przedstawiciela Zarządu ds. WGiD – W. Lewandowskiego email: EXTRA1000@wp.pl

11. Zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

==============================================

Uzupełnienie Regulaminu opublikowanego w Komunikacie 11/2022 zostało uchwalone na posiedzeniu Zarządu w dniu 3.10.2022 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                             Prezes STB w Słupsku  Karina Drobiniak-Całka

Najnowsze informacje
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 23-07-2024
2024-07-23 
XXX TURNIEJ MORSKI 17.08.2024 Szczecin
2024-07-22 
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 22-07-2024
2024-07-22 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - oficjalne - wyniki 16-07-2024
2024-07-16 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 09-07-2024
2024-07-11 
Krzysztof Kluf i Marek Banasiński wygrali GPPP 7 lipca 2024
2024-07-08 
Przerwa w turniejach STB do 22 lipca
2024-07-04 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_w NOT - wyniki 03-07-2024
2024-07-03 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 02-07-2024
2024-07-02 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_na BBO - wyniki 01-07-2024
2024-07-01 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015