Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 3/2014

Komunikat Nr 3/2014

zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o puchary parlamentarzystów ziemi słupskiej Senatora Kazimierza Kleiny i Posła Zbigniewa Konwińskiego.

(Ostatnie poprawki 10.09.2014 r.)

Wyniki I rundy eliminacji

Aktualne wyniki rundy eliminacyjnej 

Lista odpowiedzialności za zjazdy

Wyniki półfinałów_20.10.2014

Tabela finałów_17.11.2014

I. Drużynowe Mistrzostwa (DM) Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o puchary parlamentarzystów ziemi słupskiej Senatora Kazimierza Kleiny i Posła Zbigniewa Konwińskiego są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji.

II. DM są imprezą niezależną od Drużynowych Mistrzostw Polski organizowanych i rozgrywanych wg Regulaminu PZBS. W DM udział biorą zespoły minimum czteroosobowe. Skład osobowy drużyn zgłaszamy na drukach przygotowanych przez STB (zgłoszeni zawodnicy nie muszą być członkami STB, należy wybrać kapitana i podać jego dane kontaktowe). W jednym cyklu wolno reprezentować barwy tylko jednego zespołu. Można poszerzać skład zespołów o osoby niewymienione w tym komunikacie, pod warunkiem formalnego zgłoszenia ich do osoby prowadzącej zjazd. Członkom PZBS po zakończeniu cyklu policzone zostaną pkl-e wg Regulaminu Klasyfikacyjnego jak za turniej teamów.

III. Nagrody

Zwycięski zespół otrzymuje Puchar Senatora Kazimierza Kleiny,

I v-mistrz Puchar Posła Zbigniewa Konwińskiego

a II v-mistrz pamiątkowy dyplom.

Ponadto przewiduje się nagrody finansowe, wyłącznie za miejsca w klasyfikacji końcowej DM. Ustala się je następująco:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 900 zł

III miejsce – 800 zł

IV miejsce – 600 zł

V miejsce – 500 zł

VI miejsce – 400 zł

VII miejsce – 300 zł

VIII miejsce – 200 zł

IX miejsce – 100 zł

X miejsce – 100 zł

Warunkiem wypłaty nagrody jest zgłoszenie się drużyny do rozgrywek we wszystkich wyznaczonych terminach (w przypadku oddania walkowera, nagroda nie jest wypłacana).

IV. Sposób rozgrywek.

1. Rozgrywki odbywają się systemem zjazdów w Hotelu Słupsk w poniedziałki w okresie od 20 stycznia do czerwca, a po przerwie wakacyjnej następnie od września do listopada w ogłoszonych terminach. W razie potrzeby termin zjazdu może zostać zmieniony, lub na wniosek drużyny WGID może zaakceptować inny termin rozegrania meczu, niż ustalony w tym komunikacie.

2. Rozgrywki dzielą się na dwie części: rundę eliminacyjną i fazę play-off. Wyniki punktowe uzyskane w każdej fazie rozgrywek, nie są zaliczane do następnego etapu.

3. W rundzie eliminacyjnej zgłoszone 10 zespołów rozgrywa mecze każdy z każdym (mecz i rewanż), mecze 32-rozdaniowe (2x16), imp-y przeliczane na VP wg skali 25:0. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności drużyny w ustalonym terminie wynik oddania walkowera ustala się na 0 do 18 VP. Goście zajmują miejsca jako pierwsi w I połówce, gospodarze w II. Nie ma obowiązku zmiany składów i pozycji.

4. Zespołom nadano numery alfabetycznie wg nazw w kolejności malejącej, schemat rozgrywek jak podano poniżej.

10-Asy, 9-Drobinki, 8-Emka, 7-Ład, 6-Maribu, 5-Pinapur, 4-Sławno, 3-Ustka, 2-Wenus, 1-Zuchy

                                                           S_1______S_2______S_3______S_4_______S_5

 

Runda 1          20 stycznia 2014                    10-1     8-9       6-4       3-7       2-5

Runda 2          3 lutego 2014                          10-2     9-1       7-5       4-8       3-6

Runda 3          17 lutego 2014                       10-3     1-2       8-6       5-9       4-7

Runda 4          3 marca 2014                          10-4     2-3       9-7       6-1       5-8

Runda 5          17 marca 2014                        10-5     3-4       1-8       7-2       6-9

Runda 6          24 marca 2014                        10-6     4-5       2-9       8-3       7-1

Runda 7          7 kwietnia 2014                      10-7     5-6       3-1       9-4       8-2

Runda 8          5 maja 2014                           10-8     6-7       4-2       1-5       9-3

Runda 9          19 maja 2014                            10-9     7-8       5-3       2-6       1-4

Runda 10        26 maja 2014                          1-10     9-8       4-6       7-3       5-2

Runda 11        16 czerwca 2014                       2-10     1-9       5-7       8-4       6-3

Runda 12        23 czerwca 2014                      3-10     2-1       6-8       9-5       7-4

Runda 13        30 czerwca 2014                    4-10     3-2       7-9       1-6       8-5

Runda 14        1 września 2014                    5-10     4-3       8-1       2-7       9-6

Runda 15         15.09.2014                                6-10     5-4       9-2       3-8       1-7

Runda 16         22.09.2014                                7-10     6-5       1-3       4-9       2-8

Runda 17        6.10.2014                   8-10     7-6       2-4       5-1       3-9

Runda 18        16.10.2014                   9-10     8-7       3-5       6-2       4-1

5. Wyniki rundy eliminacyjnej ustala się szeregując zespoły w kolejności od największej do najmniejszej liczby VP-ów. W przypadku równej liczby VP w końcowym zestawieniu o miejscu decydują: dla dwóch zespołów rezultaty bezpośrednich pojedynków (VP-y, potem impy), dla trzech suma imp-ów, a w ostateczności losowanie. Na podstawie wyników następuje podział na grupę A (drużyny 1-4), grupę B (drużyny 5-8) i grupę C (drużyny 9 i 10).

6. Rundy play-off

1) Mecze rund półfinałowych i finałowych gramy 20 października i 17 listopada. Punkty z rundy eliminacyjnej anuluje się. Gramy nadal mecze 32 rozdaniowe (2x16) wyniki tylko w impach. Zawsze w razie remisu, prowadzona jest dwurozdaniowa dogrywka. Do skutku.

2) W Grupie A drużyna która zajęła I miejsce po rundzie eliminacyjnej wybiera przeciwnika z miejsc III-IV a drużyna z II miejsca gra z pozostałym zespołem.

3) Zwycięzcy meczów półfinałowych A walczą o puchary, przegrani mecz o III/IV msc.

4). W Grupie B drużyna która zajęła V miejsce po rundzie eliminacyjnej wybiera przeciwnika z miejsc VII-VIII, a drużyna z VI miejsca gra z pozostałym zespołem. Zwycięzcy meczów półfinałowych B i przegrani walczą w kolejnym meczu o klasyfikację końcową.

5) Drużyny grupy C zakończyły udział w rozgrywkach.

 

V. STB zabezpiecza: salę, druki turniejowe i sprzęt. Na każdym zjeździe rundy eliminacyjnej drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić opłatę startową w wysokości 40 złotych od zespołu z przeznaczeniem na fundusz długofalowy i pokrycie kosztów organizacyjnych STB (m.in. opłata za salę i koszty techniczne). Wpisowe pobiera i rozlicza Skarbnik STB. Nie przewiduje się obsady sędziowskiej, ale w każdym terminie zjazdowym wyznaczona będzie osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu, która będzie zbierać protokoły i nanosić aktualne wyniki oraz czuwać nad przestrzeganiem dyscypliny gry. Obowiązek oddania protokołów ciąży na gospodarzach (wymienieni jako pierwsi w kolejności). Tabela z aktualnymi wynikami rozgrywek wyłożona będzie na stałe w książce turniejowej w Hotelu Słupsk oraz umieszczana na stronie internetowej STB.

VI. W sprawach nie podanych w niniejszych ustaleniach obowiązują: przepisy MPB, Regulaminy ogólne PZBS i Polityka systemowa PZBS. Interpretacja regulaminu, a także wprowadzenie zmian o ile zajdzie taka potrzeba, należy do Zarządu STB Słupsk.

VII.W rozgrywkach nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, ale pary powinny posiadać przy sobie dwa egzemplarze karty konwencyjnej oraz dla SSO szczegółowego opisu systemu. Pary grające SSO zawsze zajmują miejsca jako pierwsze.

VIII. Odwołania i zastrzeżenia dotyczące rozegranych meczów należy składać w terminie trzech dni od daty zaistnienia problemu do komórki WGiD – W. Lewandowskiego email: EXTRA1000@wp.pl

IX. Zespoły zgłoszone do rozgrywek, kontakty, składy osobowe:

1) ZUCHY kpt. Krzysztof Materek 503-756-035, nn.771@wp.pl

Jan Łabęcki, Grzegorz Gan, Materek Edward, Materek Krzysztof, Bolesław Ostrowski

2) WENUS kpt. Tadeusz Podbielski 669-353-246, tad1952@wp.pl

Tadeusz Podbielski, Barbara Falkowska, Antoni Adamiec, Marek Schulz, Zdzisław Drewniak, Krzysztof Siemczonek

3) USTKA kpt. Stefan Pawlęty 602-657-745, stefan_na_wydmie@op.pl

Stefan Pawlęty, Władysław Kuligowski, Jan Dunajski, Wiesław Rudnicki, Grzegorz Rybak, Jan Hertlein

4) SŁAWNO kpt. Wiesław Mączkowski 691-948-002, ryfa2005@wp.pl

Mirosław Kopowski, Ryszard Leśniewski, Wiesław Mączkowski, Stanisław Miszczak, Bogusław Dyk, Radosław Kmiecik

5) PIANPUR Sierakowice kpt. Grzegorz Antosz 602-294-373, grzesio02@o2.pl

Grzegorz Antosz, Bogusław Kozłowski, Kazimierz Gierulski, Adam Betliński, Mariusz Skrzypczak, Wojciech Lewandowski

6) MARIBU kpt. Stanisław Bubka 601-692-857, biuro@maribu.pl

Anna Szranc, Stanisław Bubka, Feliks Sosnówka, Łukasz Gackowski.

7) ŁAD kpt. Jan Lange 502-517-555 lad.slupsk@wp.pl Jan Lange, Krzysztof Meyer, Andrzej Jasiński, Mariusz Pankiewicz, Roman Budzik, Marek Banasiński

8) EMKA kpt. Adam Koszutowski 602-195-421, koszut@o2.pl  Lucyna Koszutowska, Sabina Szczechowicz, Jerzy Lebiedziewicz, Adam Koszutowski, Piotr Koszutowski

9) DROBINKI kpt. Karina Drobiniak 697-995-950, mirek-calka@o2.pl

Karina Drobiniak, Mirosław Całka, Małgorzata Pawelec, Andrzej Pawelec, Romuald Jaruga, Marek Pietrzak

10) ASY kpt. MariaTomczewska 663-175-007, mariatp@poczta.onet.pl

Wojciech Majchrowski, Maria Tomczewska, Krzysztof Mielnik, Adam Lonski, Ryszard Konopka, Kazimierz Zelga, Olga Węsierska

===================================================================

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.01.2014 r. i wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2014 r.

                                                          Prezes STB w Słupsku

                                                                   Jan Lange

Najnowsze informacje
Plan rozgrywek STB - III kwartał 2024
2024-06-20 
Komunikat 11/2024 zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego na VP
2024-06-20 
Komunikat nr 10/2024 zawierający Regulamin VII cyklu turniejów brydżowych O Okno Bońka. Rok 2024 r.
2024-06-20 
Uchwała_nr_9_2024
2024-06-20 
Letnie zmagania o Puchar Wojta Gminy Smoldzino - wyniki 19-06-2024
2024-06-19 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 18-06-2024
2024-06-18 
Turniej Pro_Am - wyniki 17-06-2024
2024-06-17 
Indywidualne Mistrzostwa (teamów) na VP - wyniki 12-06-2024
2024-06-13 
Letnie Zmagania o Puchar Wojta Gminy Smoldzino
2024-06-11 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 11-06-2024
2024-06-11 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015