Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: Słupsk, 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3 - adres korespodnencyjny
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 4/2014

zwierający Regulamin rozgrywek brydżowych o Puchary Starosty Słupskiego

organizowanych przez Słupskie Towarzystwo Brydżowe

1. Rozgrywki brydżowe o Puchary Starosty Słupskiego są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. W związku z rezygnacją Wójta Gminy Kobylnica z patronowania cyklowi rozgrywek (Regulamin podany w komunikacie nr 2/2014) zostaje on przekształcony w cykl rozgrywkowy o Puchary Starosty Słupskiego.

3. Pdf zdobyte w dotychczasowym cyklu są w całości zaliczane do tego cyklu rozgrywek.

4. Zarząd STB podjął decyzję, że do cyklu doliczone zostaną uczestnikom pdf z turnieju zamknięcia sezonu w Dębnicy Kaszubskiej (15.02.2014), a wszystkim zawodnikom ujętym w klasyfikacji długofalowej cyklu, którzy zostali zbyt późno o tym poinformowani, doliczone zostaną pdf tak jak za uczestnictwo, w wysokości 40% maksymalnie możliwych do zdobycia (oznacza to 14 pdf).

5. W cyklu rozegranych zostanie prawdopodobnie 22 turnieje par („czwartkowe” w Hotelu Słupsk, w gminach: Dębnica Kaszubska, Głobino, ODR Strzelinko/Słupsk) oraz 2 turnieje indywidualne – razem 24 turnieje.

6. Terminy rozgrywek:

– „czwartkowe” turnieje par w Hotelu „Słupsk”

Pary maxy – 09, 16, stycznia; 6, 13 lutego; 6, 13, 20 marca; 3, 10, 17 kwietnia; 8, 22 maja oraz 5 i 12 czerwca. Uwaga: jeśli zgłosi się mniej niż 8 par wyniki są liczone wg tabelki lub jako mecze;

Pary cav-śr – 30 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia i 29 maja (uwaga jw.);

indywiduel maxy 20 lutego i 15 maja;

Informacja o rozgrywkach podawana będzie na bieżąco na turniejach STB i wysyłana e-mailami. Także na stronie internetowej www.stb.slupsk.pl po jej reaktywacji.

7. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

8. Wpisowe do turnieju według stawek ustalonych przez STB.      

9. Nagrody finansowe w każdym turnieju ustala i wypłaca organizator.

10. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymają punkty długofalowe obliczane następująco:      

w turnieju par – pierwsza para otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par x 2) z obniżką o dwa dla kolejnych par;

w turnieju indywidualnym – zawodnik sklasyfikowany na pierwszym miejscu otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników, z obniżką o jeden dla kolejnych miejsc;

– w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią wyliczoną z przypadających na te miejsca PDF-ów;

– zwycięzcy w poszczególnych turniejach otrzymują dodatkowe PDF-y za pierwsze trzy miejsca wg klucza 5, 3, 1.

11. Klasyfikowani będą wszyscy którzy zgłoszą się do startu w którymkolwiek turnieju i opłacą wpisowe. Uwaga: młodzież szkolna ma prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego (uczestniczy w klasyfikacji długofalowej).

12. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów: najlepszych 15 wyników turniejów par i jednego indywidualnego.

13. Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród nastąpi na turnieju kończącym cykl. Zdobywcy pierwszych 5 miejsc w cyklu otrzymują puchary Starosty Słupskiego. Przewidziano także puchary dla najlepszej kobiety, seniora, juniora, zawodnika o WK do 2,5.

14. Członkowie PZBS otrzymują pkle wg skali turniejów okręgowych.

15. Zarząd STB zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

Prezes  Słupskiego Towarzystwa Brydżowego   

Słupsk, 27-02-2014 r.                                                            JAN  LANGE

Najnowsze informacje
Bliskie spotkania w Atenie
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień_archiwum.
2023-10-01 
XII LZoPWGS w Smoldzinie - wyniki 30-09-2023
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień
2023-09-29 
Letni cykl w Ustce - wyniki 26-09-2023
2023-09-27 
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 25-09-2023
2023-09-25 
Aktywni bez względu na wiek
2023-09-21 
Letni cykl w Ustce - Indywiduel - wyniki 19-09-2023
2023-09-20 
Aktywni bez wzgledu na wiek - NOT- Indywidualne Mistrzostwa STB - wyniki 20-09-2023
2023-09-20 
Komunikat Nr 12/2023 zwierający Regulamin rozgrywek Bliskie spotkania w Atenie
2023-09-19 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015