Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: Słupsk, 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3 - adres korespodnencyjny
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 3/2015

zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o puchary parlamentarzystów ziemi słupskiej Senatora Kazimierza Kleiny i Posła Zbigniewa Konwińskiego.

I. Drużynowe Mistrzostwa (DM) Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o puchary parlamentarzystów ziemi słupskiej Senatora Kazimierza Kleiny i Posła Zbigniewa Konwińskiego są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji.

II. DM są imprezą niezależną od Drużynowych Mistrzostw Polski organizowanych i rozgrywanych wg Regulaminu PZBS. W DM udział biorą zespoły minimum czteroosobowe. Zgłoszeni zawodnicy nie muszą być członkami STB ani PZBS. W jednym cyklu wolno reprezentować barwy tylko jednego zespołu. Można poszerzać skład zespołów o osoby niewymienione w tym komunikacie, pod warunkiem formalnego zgłoszenia ich do osoby odpowiedzialnej za zjazd z ramienia Zarządu STB. Członkom PZBS po zakończeniu cyklu policzone zostaną pkl-e wg Regulaminu Klasyfikacyjnego jak za turniej teamów.

III. Rozgrywki odbywają się systemem zjazdów w Hotelu Słupsk w poniedziałki: 26 stycznia, 16 lutego, 16 i 23 marca, 20 kwietnia, 25 maja, 15 czerwca – runda eliminacyjna. Możliwe jest też zmiana terminarza i schematu rozgrywek, jeśli zgłoszą się jeszcze jakieś zespoły. Rundę eliminacyjną gra każdy z każdym.

Po wakacjach 7 i 21 września półfinały, 5 i 19 października finały. W razie potrzeby termin zjazdu może zostać zmieniony, lub na wniosek drużyny WGID może zaakceptować inny termin rozegrania meczu, niż ustalony w tym komunikacie.

Zwycięski zespół otrzymuje Puchar Senatora Kazimierza Kleiny,

I v-mistrz Puchar Posła Zbigniewa Konwińskiego

a II v-mistrz pamiątkowy dyplom.

IV. Sposób rozgrywek.

1.Zgłoszone 7 zespołów w rundzie eliminacyjnej rozgrywa mecz każdy z każdym, mecze 32-rozdaniowe (2x16), imp-y przeliczane na VP wg skali 25:0. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności drużyny w ustalonym terminie wynik oddania walkowera ustala się na 0 do 18 VP. Goście zajmują miejsca jako pierwsi w I połówce, gospodarze w II. Nie ma obowiązku zmiany składów i pozycji.

2. Zespołom nadano numery w zasadzie alfabetycznie wg nazw (kapitan Pianpur prosił o pauzę w pierwszym terminie, dlatego zamieniłam go z Drobinkami). Schemat rozgrywek jak podano poniżej.

1-Pianpur, 2-Koszut i Przyjaciele, 3-Ład, 4-Maribu, 5- Drobinki, 6-Sławno, 7-SOK, 8-wakat

Runda 1           26 stycznia 2015                     8-1      5-4      2-7      3-6

Runda 2           16 lutego 2015                         8-2      6-5      3-1      4-7

Runda 3           16 marca 2015                        8-3      7-6      4-2      5-1

Runda 4           23 marca 2015                        8-4      1-7      5-3      6-2

Runda 5           20 kwietnia 2015                     8-5      2-1      6-4      7-3

Runda 6           25 maja 2015                          8-6      3-2      7-5      1-4

Runda 7           11 czerwca 2015                      8-7      4-3      1-6      2-5

3. Po rundzie eliminacyjnej zespoły uszeregowane zostają w kolejności zajętych miejsc od największej do najmniejszej liczby VP-ów. W przypadku równej liczby VP w końcowym zestawieniu rundy eliminacyjnej o miejscu decydują: liczba imp-ów, ilość wygranych rozdań, sumaryczne saldo zapisów, a w ostateczności losowanie. Pierwsze cztery zespoły przechodzą do rozgrywek finałowych Grupy A, a pozostałe walczą w finale Grupy B.

V. Runda finałowa

1. Punkty z rundy eliminacyjnej anuluje się.

2. W Grupie A drużyna która zajęła I miejsce po rundzie eliminacyjnej wybiera przeciwnika z miejsc III-IV a drużyna z II miejsca gra z pozostałym zespołem.

3. Zwycięzcy meczów półfinałowych A (7 i 21 września) walczą w finale (5 i 19 października) o puchary parlamentarzystów, przegrani mecz o III msc.

4. W rundzie finałowej w grupie A gramy mecze 64 rozdaniowe (dwa spotkania po 2x16) wyniki tylko w impach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w eliminacjach w meczach półfinałowych i finałowych otrzymuje w tych meczach carry-over +5,2 imp.

5. W Grupie B drużyny rozgrywają w trzech kolejnych terminach (7, 21, 5) po meczu 32 rozdaniowym (2x16) każdy z każdym (tylko impy) i suma wyników tych dwóch meczów decyduje o kolejność w grupie B. W przypadku identycznej liczby impów, o miejscu decyduje wyższa pozycja po eliminacjach,

VI. STB zabezpiecza: salę, druki turniejowe i sprzęt. Na każdym zjeździe drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić opłatę startową w wysokości 40 złotych od zespołu z przeznaczeniem na fundusz długofalowy i pokrycie kosztów organizacyjnych STB (m.in. opłata za salę i koszty techniczne). Wpisowe pobiera i rozlicza Skarbnik STB. Dla obniżenia kosztów nie przewiduje się obsady sędziowskiej. W razie spraw spornych i stwierdzenia naruszeń MPB problemy rozstrzygają na miejscu kapitanowie drużyn. O ile odczuwają taką potrzebę, mogą zasięgnąć opinii obecnych na sali sędziów.

W każdym terminie zjazdowym wyznaczona będzie osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu, która będzie zbierać protokoły i nanosić aktualne wyniki oraz czuwać nad przestrzeganiem dyscypliny gry. Obowiązek oddania protokołów ciąży na gospodarzach (wymienieni jako pierwsi w kolejności). Tabela z aktualnymi wynikami rozgrywek wyłożona będzie na stałe w książce turniejowej w Hotelu Słupsk oraz umieszczana na stronie internetowej STB (stb.inetis.pl).

VII. Nagrody finansowe

1. Nagrody długofalowe za zwycięstwo w klasyfikacji końcowej DM ustala się następująco:

I msc – 600 zł

II msc – 350 zł

III msc – 200 zł

IV msc – 150 zł

V msc – 200 zł

VI msc – 150 zł

VII msc – 100 zł

Oddanie walkowera jest jednoznaczne z rezygnacją z przewidzianej regulaminem nagrody finansowej.

 

VIII. W sprawach nie podanych w niniejszych ustaleniach obowiązują: przepisy MPB, Regulaminy ogólne PZBS i Polityka systemowa PZBS. Interpretacja regulaminu, a także wprowadzenie zmian o ile zajdzie taka potrzeba, należy do Zarządu STB Słupsk.

IX.W rozgrywkach nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, ale pary powinny posiadać przy sobie dwa egzemplarze karty konwencyjnej oraz dla SSO szczegółowego opisu systemu. Pary grające SSO zawsze zajmują miejsca jako pierwsze.

X. Zgłoszenia spraw wymagających podjęcia kroków dyscyplinarnych należy składać w terminie trzech dni od daty zaistnienia problemu do przedstawiciela Zarządu ds. WGiD – W. Lewandowskiego email: EXTRA1000@wp.pl

XI. Zespoły zgłoszone do rozgrywek, kontakty, składy osobowe:

1) PIANPUR Sierakowice kpt.    Grzegorz Antosz        602-294-373   grzesio02@o2.pl

Grzegorz Antosz, Adam Betliński, Kazimierz Gierulski, Zdzisław Gębal, Bogusław Kozłowski, Mariusz Skrzypczak

 

2) KOSZUT i PRZYJACIELE     kpt. Adam Koszutowski        602-195-421   koszut@o2.pl

Adam Koszutowski,  Lucyna Koszutowska, Piotr Koszutowski, Adam Król, Zdzisław Uraz

 

3) ŁAD      kpt. Jan Lange          502-517-555   lad.slupsk@wp.pl

Jan Lange, Krzysztof Meyer, Andrzej Jasiński, Mariusz Pankiewicz, Roman Budzik, Marek Banasiński.

 

4) MARIBU          kpt. Stanisław Bubka            601-692-857   biuro@maribu.pl

Anna Szranc, Stanisław Bubka, Feliks Sosnówka, Łukasz Gackowski, Stefan Lipiński

 

5) DROBINKI      kpt. Karina Drobiniak         697-995-950   mirek-calka@o2.pl

Karina Drobiniak, Mirosław Całka, Małgorzata Pawelec, Andrzej Pawelec, Romuald Jaruga, Maria Tomczewska, Wojciech Majchrowski

 

6) SŁAWNO         kpt. Wiesław Mączkowski    604-100-015   ryfa2005@wp.pl

Wiesław Mączkowski, Mirosław Kopowski, Ryszard Leśniewski, Bogusław Dyk, Radosław Kmiecik, Zborowski Grzegorz

 

7) SOK      kpt. Tadeusz Podbielski        669-353-246   tad1952@wp.pl

Tadeusz Podbielski, Barbara Falkowska, Zdzisław Drewniak, Krzysztof Siemczonek, Marek Schulz, Andrzej Prusiński

==================================================

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.01.2015 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                        Prezes STB w Słupsku   Jan Lange

 

Najnowsze informacje
Bliskie spotkania w Atenie
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień_archiwum.
2023-10-01 
XII LZoPWGS w Smoldzinie - wyniki 30-09-2023
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień
2023-09-29 
Letni cykl w Ustce - wyniki 26-09-2023
2023-09-27 
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 25-09-2023
2023-09-25 
Aktywni bez względu na wiek
2023-09-21 
Letni cykl w Ustce - Indywiduel - wyniki 19-09-2023
2023-09-20 
Aktywni bez wzgledu na wiek - NOT- Indywidualne Mistrzostwa STB - wyniki 20-09-2023
2023-09-20 
Komunikat Nr 12/2023 zwierający Regulamin rozgrywek Bliskie spotkania w Atenie
2023-09-19 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015