Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat_4/2017 Komunikat w sprawie organizacji DM w 2017 r.

zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

I. Drużynowe Mistrzostwa (DM) Słupskiego Towarzystwa Brydżowego są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji.

II. DM są imprezą niezależną od Drużynowych Mistrzostw Polski organizowanych i rozgrywanych wg Regulaminu PZBS. W DM udział biorą zespoły minimum czteroosobowe. Zgłoszeni zawodnicy nie muszą być członkami STB ani PZBS. W jednym cyklu wolno reprezentować barwy tylko jednego zespołu. Można poszerzać skład zespołów o osoby niewymienione w tym komunikacie, pod warunkiem formalnego zgłoszenia ich do osoby odpowiedzialnej za zjazd z ramienia Zarządu STB. Członkom PZBS po zakończeniu cyklu policzone zostaną pkl-e wg Regulaminu Klasyfikacyjnego jak za turniej teamów.

III. Rozgrywki odbywają się systemem zjazdów w podanych wcześniej miejscach rozgrywek w poniedziałki: 30 stycznia, 20 i 27 lutego, 20 i 27 marca, 24 kwietnia, 22 i 29 maja, 19 i 26 czerwca, 25 września, 23 i 30 października oraz 27 listopada. Możliwe jest też zmiana terminarza i schematu rozgrywek, jeśli zgłoszą się jeszcze jakieś zespoły. Gramy każdy z każdym: mecz i rewanż. W razie potrzeby termin zjazdu może zostać zmieniony, lub na wniosek drużyny WGID może zaakceptować inny termin rozegrania meczu, niż ustalony w tym komunikacie.

IV. Sposób rozgrywek.

1.Zgłoszone zespoły rozgrywają mecze każdy z każdym, mecze 32-rozdaniowe (2x16), imp-y przeliczane na VP wg skali 25:0. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności drużyny w ustalonym terminie wynik oddania walkowera ustala się na 0 do 18 VP. Goście zajmują miejsca jako pierwsi w I połówce, gospodarze w II. Nie ma obowiązku zmiany składów i pozycji.

2. Zespołom zostaną nadane numery poprzez losowanie

Schemat rozgrywek jak podano poniżej (o ile zgłosi się 8 zespołów).

Runda 1           30 stycznia                      8-1      5-4      2-7      3-6

Runda 2           20 lutego                         8-2      6-5      3-1      4-7

Runda 3           27 lutego                         8-3      7-6      4-2      5-1

Runda 4           20 marca                         8-4      1-7      5-3      6-2

Runda 5           27 marca                         8-5      2-1      6-4      7-3

Runda 6           24 kwietnia                      8-6      3-2      7-5      1-4

Runda 7           22 maja                          8-7      4-3      1-6      2-5

3. Po I kolejce, gramy rewanże według tego samego schematu, (29 maja, 19 i 26 czerwca, 25 września, 23 i 30 października i 27 listopada) tylko gospodarze i goście zamieniają się miejscami.

4. O wyniku końcowym drużyny decyduje liczba zdobytych Vp. W przypadku równej liczby, miejsca różnicuje suma impów, bezpośredni wynik spotkania z porównywana drużyną, a w ostateczności losowanie.

5. Jeżeli zgłosi się mniej zespołów, to harmonogram zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

V. STB zabezpiecza: salę, druki turniejowe i sprzęt. Na każdym zjeździe drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić opłatę startową w wysokości 40 złotych od zespołu z przeznaczeniem na fundusz długofalowy i pokrycie kosztów organizacyjnych STB. Wpisowe pobiera i rozlicza Skarbnik STB lub inna wyznaczona osoba. Dla obniżenia kosztów nie przewiduje się obsady sędziowskiej. W razie spraw spornych i stwierdzenia naruszeń MPB problemy rozstrzygają na miejscu kapitanowie drużyn. O ile odczuwają taką potrzebę, mogą zasięgnąć opinii obecnych na sali sędziów.

W każdym terminie zjazdowym wyznaczona będzie osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu, która będzie zbierać protokoły i nanosić aktualne wyniki oraz czuwać nad przestrzeganiem dyscypliny gry. Obowiązek oddania protokołów ciąży na gospodarzach (wymienieni jako pierwsi w kolejności). Tabela z aktualnymi wynikami rozgrywek wyłożona będzie na stałe w książce turniejowej oraz umieszczana na stronie internetowej STB (brydzslupski.pl).

VI. W sprawach nie podanych w niniejszych ustaleniach obowiązują: przepisy MPB, Regulaminy ogólne PZBS i Polityka systemowa PZBS. Interpretacja regulaminu, a także wprowadzenie zmian o ile zajdzie taka potrzeba, należy do Zarządu STB Słupsk.

VII.W rozgrywkach nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, ale pary powinny posiadać przy sobie dwa egzemplarze karty konwencyjnej oraz dla SSO szczegółowego opisu systemu. Pary grające SSO zawsze zajmują miejsca jako pierwsze.

VIII. Zgłoszenia spraw wymagających podjęcia kroków dyscyplinarnych należy składać w terminie trzech dni od daty zaistnienia problemu do przedstawiciela Zarządu ds. WGiD – W. Lewandowskiego email: EXTRA1000@wp.pl

IX. Zespoły zgłoszone do rozgrywek, kontakty i składy osobowe oraz wysokość i podział nagród finansowych zostanie podana w odrębnym komunikacie. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz STB: Maria Tomczewska do 15 stycznia 2017 r.

==============================================

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 5.01.2017 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                             Prezes STB w Słupsku  Karina Drobiniak

Najnowsze informacje
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 23-07-2024
2024-07-23 
XXX TURNIEJ MORSKI 17.08.2024 Szczecin
2024-07-22 
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 22-07-2024
2024-07-22 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - oficjalne - wyniki 16-07-2024
2024-07-16 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 09-07-2024
2024-07-11 
Krzysztof Kluf i Marek Banasiński wygrali GPPP 7 lipca 2024
2024-07-08 
Przerwa w turniejach STB do 22 lipca
2024-07-04 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_w NOT - wyniki 03-07-2024
2024-07-03 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 02-07-2024
2024-07-02 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_na BBO - wyniki 01-07-2024
2024-07-01 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015