Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 8/2017 Letnie Zmagania o Puchar Wójta Gminy Smołdzino

Regulamin rozgrywek brydżowych

„Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2017”

organizowanych przy współudziale Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

 1. Rozgrywki brydżowe „Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2017” są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. Rozgrywki prowadzone są na terenie gminy Smołdzino oraz w Słupsku iw Ustce, a w rywalizacji uczestniczą brydżyści z terenu całego powiatu słupskiego. 

3. Wójt Gminy Smołdzino udostępnia salę do gry na terenie gminy Smołdzino wyposażoną w stoły i krzesła oraz funduje puchary. Słupskie Towarzystwo Brydżowe zapewnia organizację zawodów (sprzęt brydżowy, prowadzenie i liczenie turniejów, salę dla turniejów w Słupsku) oraz promocję cyklu przez stronę STB – www.brydzslupski.pl.

4. Przewiduje się rozegranie 9 turniejów par:

1) W sobotę 24 czerwca 2017 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

(turniej ten liczony będzie również do cyklu – O Puchary Starosty Słupskiego).

2) W poniedziałek 10 lipca 2017 r. godz.16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

3) W sobotę 15 lipca 2017 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

4) W sobotę 26 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy (poprawka terminu)

5) W poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. godz. 16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

6) W poniedziałek 11 września 2016 r. godz. 16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

7) W sobotę 16 września 2016 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

Ponadto, celem integracji środowisk brydżowych, do klasyfikacji cyklu liczony będzie jeden z turniejów letniego cyklu prowadzonego przez Ustecki Klub Brydża Sportowego – rozgrywki we wtorek 27 czerwca 2017 r. godz.17.00 w Ustce Lędowo w Klubie Garnizonowym oraz jeden z turniejów organizowanych w Słupsku w klubie EMKA.

5. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

6. Wpisowe od zawodnika do turniejów 1-7 ustala się następująco:

– 10 zł – opłata normalna, 8 zł seniorzy uprawnieni do ulgi, juniorzy i mieszkańcy gminy Smołdzino, 5 zł młodzież szkolna. Wpisowe pobiera i rozlicza STB.

W poszczególnych turniejach wypłacana jest nagroda finansowa 30 złotych za zdobycie I miejsca oraz nagroda 20 złotych dla pary zajmującej wyznaczone miejsce. Pozostała kwota przechodzi na rzecz STB jako pokrycie kosztów technicznych organizacji zawodów.

Wpisowe i nagrody na turnieju w Ustce i w EMCE ustala, pobiera i wypłaca organizator.

7. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymują punkty długofalowe obliczane następująco:

– w każdym spotkaniu, niezależnie od liczby uczestników i przyjętego sposobu rozgrywek, zawodnicy pary zwycięskiej otrzymują 30 PDF-ów;

– pozostali uczestnicy otrzymują PDF-y w ilości proporcjonalnej do zajętego miejsca, przy przyjęciu zasady, że ułamkowe PDF-y zawsze zaokrąglane są w górę;

– za pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednio premię 3, 2 i 1 PDF.

– dla lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią z przydzielonych na te miejsca PDF-ów.

Przykładowa Tabela PDF. Dla większej liczby par, będzie odpowiednio rozszerzona.

Liczba par

pdf

 

 

Dla 4

Dla 5

Dla 6

Dla 7

Dla 8

Dla 9

Dla 10

Dla 11

Dla 12

Dla 13

Dla 14

4

30

23

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

30

24

18

12

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

30

25

20

15

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

30

26

22

18

13

9

5

 

 

 

 

 

 

 

8

30

27

23

19

15

12

8

4

 

 

 

 

 

 

9

30

27

24

20

17

14

10

7

4

 

 

 

 

 

10

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

 

 

 

 

11

30

28

25

22

20

17

14

11

9

6

3

 

 

 

12

30

28

25

23

20

18

15

13

10

8

5

3

 

 

13

30

28

26

24

21

19

17

14

12

10

7

5

3

 

14

30

28

26

24

22

20

18

15

13

11

9

7

5

3

 

8. Klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy rozgrywek. Uwaga: młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Smołdzino mają prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego, bez prawa do nagród finansowych, ale nadal uczestniczą w klasyfikacji długofalowej.

9. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów z wszystkich startów (w przypadku lokat dzielonych, decyduje udział w większej liczbie turniejów, lepszy wynik z turnieju na impy, a w ostateczności losowanie).

10. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w cyklu otrzymują puchary Wójta Gminy Smołdzino. Puchar otrzymuje również najlepszy zawodnik/para z terenu gminy Smołdzino, niezależnie od zajętego miejsca.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów nastąpi po zakończeniu cyklu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

                                      Wójt Gminy Smołdzino                                           Prezes STB   

Smołdzino, 28.04.2017 r.   Arkadiusz Walach                        Słupsk, 27.04.2017 r.  Karina Drobiniak

Najnowsze informacje
Plan rozgrywek STB - III kwartał 2024
2024-06-20 
Komunikat 11/2024 zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego na VP
2024-06-20 
Komunikat nr 10/2024 zawierający Regulamin VII cyklu turniejów brydżowych O Okno Bońka. Rok 2024 r.
2024-06-20 
Uchwała_nr_9_2024
2024-06-20 
Letnie zmagania o Puchar Wojta Gminy Smoldzino - wyniki 19-06-2024
2024-06-19 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 18-06-2024
2024-06-18 
Turniej Pro_Am - wyniki 17-06-2024
2024-06-17 
Indywidualne Mistrzostwa (teamów) na VP - wyniki 12-06-2024
2024-06-13 
Letnie Zmagania o Puchar Wojta Gminy Smoldzino
2024-06-11 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 11-06-2024
2024-06-11 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015