Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat_4/2018 Komunikat w sprawie organizacji DM w 2018 r.

Komunikat 4/2018

zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

I. Drużynowe Mistrzostwa (DM) Słupskiego Towarzystwa Brydżowego są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji.

II. DM są imprezą niezależną od Drużynowych Mistrzostw Polski organizowanych i rozgrywanych wg Regulaminu PZBS. W DM udział biorą zespoły minimum czteroosobowe. Zgłoszeni zawodnicy nie muszą być członkami STB ani PZBS. W jednym cyklu wolno reprezentować barwy tylko jednego zespołu. Można poszerzać skład zespołów o osoby niewymienione w tym komunikacie, pod warunkiem formalnego zgłoszenia ich do osoby odpowiedzialnej za zjazd z ramienia Zarządu STB. Członkom PZBS po każdej części cyklu policzone zostaną pkl-e wg Regulaminu Klasyfikacyjnego jak za turniej teamów.

III. Rozgrywki podzielone są na dwie części:

a)      Cz I. Mecze 32-rozdaniowe. Runda eliminacyjna i pucharowa. Zjazdy w podanych wcześniej miejscach rozgrywek w poniedziałki: 22 stycznia, 19 i 26 lutego, 19 marca, 16 i 23 kwietnia, 21 i 28 maja, 18 czerwca. W nagrodę puchary i nagrody finansowe.

b)      Cz II jako turniej teamów. Cztery spotkania, włoski turniej teamów (każdy z każdym 24-32 rozdań). 24 września, 22 października, 26 listopada i 15 grudnia. W nagrodę medale i nagrody finansowe.

IV. Sposób rozgrywek.

Cz 1. Wiosenna

1. Zgłoszone zespoły rozgrywają mecze każdy z każdym, mecze 32-rozdaniowe (2x16), imp-y przeliczane na VP wg skali 25:0. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności drużyny w ustalonym terminie wynik oddania walkowera ustala się na 0 do 18 VP. Goście zajmują miejsca jako pierwsi w I połówce, gospodarze w II. Nie ma obowiązku zmiany składów i pozycji.

2. W razie potrzeby termin zjazdu może zostać zmieniony, lub na wniosek drużyny WGID może zaakceptować inny termin rozegrania meczu, niż ustalony w tym komunikacie. Mecze rozgrywane poza terminami zjazdów muszą odbywać się w obecności przedstawiciela Zarządu STB.

3. Zespołom zostaną nadane numery poprzez losowanie

Schemat rozgrywek jak podano poniżej (o ile zgłosi się 8 zespołów).

Runda 1           22 stycznia                      8-1      5-4      2-7      3-6

Runda 2           19 lutego                         8-2      6-5      3-1      4-7

Runda 3           26 lutego                         8-3      7-6      4-2      5-1

Runda 4           19 marca                         8-4      1-7      5-3      6-2

Runda 5           16 kwietnia                      8-5      2-1      6-4      7-3

Runda 6           23 kwietnia                      8-6      3-2      7-5      1-4

Runda 7           21 maja                             8-7      4-3      1-6      2-5

4. Po rundzie eliminacyjnej przechodzimy do fazy pucharowej.

Zespoły uszeregowane zostają w kolejności zajętych miejsc od największej do najmniejszej liczby VP-ów. W przypadku równej liczby VP w końcowym zestawieniu rundy eliminacyjnej o miejscu decydują: liczba imp-ów, ilość wygranych rozdań, sumaryczne saldo zapisów, a w ostateczności losowanie. Pierwsze cztery zespoły przechodzą do rozgrywek finałowych Grupy A, a pozostałe walczą w finale Grupy B.

5. Faza pucharowa.

a. Punkty z rundy eliminacyjnej anuluje się. Drużyny dzielimy na dwie grupy: grupa A – pierwsze cztery i grupa B – reszta.

b. W Grupie A drużyna która zajęła I miejsce po rundzie eliminacyjnej wybiera przeciwnika z miejsc III-IV, a drużyna z II miejsca gra z pozostałym zespołem. Zwycięzcy meczów półfinałowych A (28 maja) walczą w finale (18 czerwca), przegrani grają mecz o III msc (18 czerwca).

c. W Grupie B w tych samych terminach (28 maja i 18 czerwca) drużyny rozgrywają albo mecze na tych samych zasadach (jeśli będą to 4 drużyny) albo mecze miedzy sobą, w celu ustalenia ostatecznej kolejności. W przypadku identycznej liczby impów, o miejscu decyduje wyższa pozycja po eliminacjach.

d. Dla drużyn, które zajmą 1, 2 i 3 msc w cyklu w grupie A przewidziano puchary. Dla wszystkich nagrody finansowe.

Cz 2. Jesienna

1. Zgłoszone zespoły w rundzie jesiennej spotykają się na czterech turniejach zespołów czteroosobowych.

2. Punktacja długofalowa w każdym z turniejów, to 4 pdf dla ostatniego zespołu, +4 pdf dla każdego miejsca wyżej. Pierwsze trzy zespoły otrzymuję każdorazowo premię +5 pdf, +3 pdf i +1pdf.

3. Dla drużyn, które zajmą 1, 2 i 3 msc w cyklu przewidziano medale. Dla wszystkich nagrody finansowe.

V. Jeżeli zgłosi się mniej zespołów, to harmonogram zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

VI. STB zabezpiecza: salę, druki turniejowe i sprzęt. Na każdym zjeździe drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić opłatę startową w wysokości 40 złotych od zespołu z przeznaczeniem na fundusz długofalowy i pokrycie kosztów organizacyjnych STB. Wpisowe pobiera i rozlicza Skarbnik STB lub wyznaczona osoba. Dla obniżenia kosztów nie przewiduje się obsady sędziowskiej. W razie spraw spornych i stwierdzenia naruszeń MPB problemy rozstrzygają na miejscu kapitanowie drużyn. O ile odczuwają taką potrzebę, mogą zasięgnąć opinii obecnych na sali sędziów.

W każdym terminie zjazdowym wyznaczona będzie osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu, która będzie zbierać protokoły i nanosić aktualne wyniki oraz czuwać nad przestrzeganiem dyscypliny gry. Obowiązek oddania protokołów ciąży na gospodarzach (wymienieni jako pierwsi w kolejności). Tabela z aktualnymi wynikami rozgrywek wyłożona będzie na stałe w książce turniejowej oraz umieszczana na stronie internetowej STB (www.brydzslupski.pl).

VII. W sprawach nie podanych w niniejszych ustaleniach obowiązują: przepisy MPB, Regulaminy ogólne PZBS i Polityka systemowa PZBS. Interpretacja regulaminu, a także wprowadzenie zmian o ile zajdzie taka potrzeba, należy do Zarządu STB Słupsk.

VIII.W rozgrywkach nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, ale pary powinny posiadać przy sobie dwa egzemplarze karty konwencyjnej oraz dla SSO szczegółowego opisu systemu. Pary grające SSO zawsze zajmują miejsca jako pierwsze.

IX. Zgłoszenia spraw wymagających podjęcia kroków dyscyplinarnych należy składać w terminie trzech dni od daty zaistnienia problemu do przedstawiciela Zarządu ds. WGiD – W. Lewandowskiego email: EXTRA1000@wp.pl

X. Zespoły zgłoszone do rozgrywek, kontakty i składy osobowe oraz wysokość i podział nagród finansowych zostanie podana w odrębnym komunikacie. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz STB: Maria Tomczewska do 15 stycznia 2018 r.

==============================================

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.12.2017 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                  Prezes STB w Słupsku  Karina Drobiniak-Całka

 

Najnowsze informacje
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 26-02-2024
2024-02-27 
42. GP Ustki - wyniki 27-02-2024
2024-02-27 
Słupszczanie w Ekstraklasie
2024-02-26 
DM STB, mecze w NOT - wyniki 21-02-2024
2024-02-22 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 19-02-2024
2024-02-20 
42. GP Ustki - wyniki 20-02-2024
2024-02-20 
OTP* XX Turniej o Puchary Prezydenta Miasta Słupska
2024-02-17 
Uchwała nr 6/2024
2024-02-16 
42. GP Ustki - wyniki 13-02-2024
2024-02-13 
42. GP Ustki - wyniki 06-02-2024
2024-02-13 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015