Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: Słupsk, 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3 - adres korespodnencyjny
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat_8_2018 Letnie Zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino

Komunikat Nr 8/2018

zawierający Regulamin rozgrywek brydżowych

„Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2018”

organizowanych przy współudziale Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

 1. Rozgrywki brydżowe „Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2018” są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. Rozgrywki prowadzone są na terenie gminy Smołdzino oraz w Słupsku i w Ustce, a w rywalizacji uczestniczą brydżyści z terenu całego powiatu słupskiego. 

3. Wójt Gminy Smołdzino udostępnia salę do gry na terenie gminy Smołdzino wyposażoną w stoły i krzesła oraz funduje puchary. Słupskie Towarzystwo Brydżowe zapewnia organizację zawodów (sprzęt brydżowy, prowadzenie i liczenie turniejów, salę dla turniejów w Słupsku) oraz promocję cyklu przez stronę STB – www.brydzslupski.pl.

4. Przewiduje się rozegranie 9 turniejów par o numerach:

1) W poniedziałek 11 czerwca 2018 r. godz.16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

2) W sobotę 23 czerwca 2018 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

3) W sobotę 7 lipca 2018 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

(turniej ten liczony będzie również do cyklu STB – O Puchary Starosty Słupskiego).

4) W poniedziałek 9 lipca 2018 r. godz.16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

5) W poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. godz. 16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

6) W sobotę 18 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy

7) W poniedziałek 10 września 2018 r. godz. 16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

8) W sobotę 22 września 2018 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

9) Do klasyfikacji cyklu liczony będzie jeden z turniejów letniego cyklu prowadzonego przez Ustecki Klub Brydża Sportowego – rozgrywki we wtorek 17 lipca 2018 r. godz.17.00 w Ustce Lędowo w Klubie Garnizonowym.

Możliwe jest dołączenie do cyklu jednego z turniejów organizowanych w Słupsku w klubie EMKA w terminie uzgodnionym z władzami klubu.

5. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

6. Wpisowe i nagrody: 

a) wpisowe do turniejów nr 1, 4, 5 i 7 od zawodnika wynosi – 10 złotych bez zniżek; Jest ono w całości przeznaczone na pokrycie kosztów technicznych organizacji (opłata do PZBS za rozkłady KMP i powielenie kart). Najlepsza para w wynikach kotła słupskiego otrzymuje w nagrodę prawo do darmowego startu w najbliższym turnieju organizowanym w Smołdzinie.

b) wpisowe do turniejów nr 2, 3, 6, 8 od zawodnika wynosi – 10 zł opłata normalna, 8 zł seniorzy uprawnieni do ulgi, juniorzy i mieszkańcy gminy Smołdzino, 5 zł młodzież szkolna. Wpisowe to pobiera i rozlicza skarbnik STB lub osoba przez niego delegowana. W turniejach tych wypłacana jest nagroda finansowa 30 złotych za zdobycie I miejsca oraz nagroda 20 złotych dla pary zajmującej wyznaczone miejsce. Pozostała kwota przechodzi na rzecz STB, jako pokrycie kosztów technicznych organizacji zawodów.

c) wpisowe i nagrody na turnieju w Ustce i w EMCE ustala, pobiera i wypłaca organizator.

7. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymują punkty długofalowe obliczane następująco:

– w każdym spotkaniu, niezależnie od liczby uczestników i przyjętego sposobu rozgrywek, zawodnicy pary zwycięskiej otrzymują 30 PDF-ów;

– pozostali uczestnicy otrzymują PDF-y w ilości proporcjonalnej do zajętego miejsca, przy przyjęciu zasady, że ułamkowe PDF-y zawsze zaokrąglane są w górę;

– za pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednio premię 3, 2 i 1 PDF.

– dla lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią z przydzielonych na te miejsca PDF-ów.

Przykładowa Tabela PDF. Dla większej liczby par, będzie odpowiednio rozszerzona.

Liczba par

pdf

 

 

Dla 4

Dla 5

Dla 6

Dla 7

Dla 8

Dla 9

Dla 10

Dla 11

Dla 12

Dla 13

Dla 14

4

30

23

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

30

24

18

12

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

30

25

20

15

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

30

26

22

18

13

9

5

 

 

 

 

 

 

 

8

30

27

23

19

15

12

8

4

 

 

 

 

 

 

9

30

27

24

20

17

14

10

7

4

 

 

 

 

 

10

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

 

 

 

 

11

30

28

25

22

20

17

14

11

9

6

3

 

 

 

12

30

28

25

23

20

18

15

13

10

8

5

3

 

 

13

30

28

26

24

21

19

17

14

12

10

7

5

3

 

14

30

28

26

24

22

20

18

15

13

11

9

7

5

3

 

8. Klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy rozgrywek. Uwaga: młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Smołdzino mają prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego, bez prawa do nagród finansowych, ale nadal uczestniczą w klasyfikacji długofalowej.

9. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów z 8 startów (w przypadku lokat dzielonych, decyduje udział w większej liczbie turniejów, mniejszy współczynnik WK, a w ostateczności losowanie).

10. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w cyklu otrzymują puchary Wójta Gminy Smołdzino. Puchar otrzymuje również najlepszy zawodnik/para z terenu gminy Smołdzino, niezależnie od zajętego miejsca.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów nastąpi po zakończeniu cyklu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

                                      Wójt Gminy Smołdzino                                           Prezes STB   

Smołdzino,            .2018 r.   Arkadiusz Walach                 Słupsk, 2.05.2018 r.  Karina Drobiniak-Całka

Najnowsze informacje
Bliskie spotkania w Atenie
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień_archiwum.
2023-10-01 
XII LZoPWGS w Smoldzinie - wyniki 30-09-2023
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień
2023-09-29 
Letni cykl w Ustce - wyniki 26-09-2023
2023-09-27 
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 25-09-2023
2023-09-25 
Aktywni bez względu na wiek
2023-09-21 
Letni cykl w Ustce - Indywiduel - wyniki 19-09-2023
2023-09-20 
Aktywni bez wzgledu na wiek - NOT- Indywidualne Mistrzostwa STB - wyniki 20-09-2023
2023-09-20 
Komunikat Nr 12/2023 zwierający Regulamin rozgrywek Bliskie spotkania w Atenie
2023-09-19 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015