Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 11/2023 zawierający Regulamin Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego na VP

I. Drużynowe Mistrzostwa (DM) Słupskiego Towarzystwa Brydżowego na VP 2023 są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji.

II. DM są imprezą niezależną od Drużynowych Mistrzostw Polski organizowanych i rozgrywanych wg Regulaminu PZBS. W DM udział biorą zespoły minimum czteroosobowe. Zgłoszeni zawodnicy nie muszą być członkami STB ani PZBS. W jednym cyklu wolno reprezentować barwy tylko jednego zespołu. Można poszerzać skład zespołów o osoby niewymienione wstępnie w składach drużyn, pod warunkiem formalnego zgłoszenia ich do osoby odpowiedzialnej za zjazd z ramienia Zarządu STB. Członkom PZBS policzone zostaną pkl-e wg Regulaminu Klasyfikacyjnego jak za turniej teamów.

III. Sposób rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych zespołów i podany zostanie w kolejnym komunikacie.

a) Przewiduje się rundę eliminacyjną (mecze każdy z każdym,16-rozdaniowe, imp-y przeliczane na VP wg skali 25:0). W przypadku nieobecności drużyny w ustalonym terminie zjazdu wynik oddania walkowera ustala się na 0 do 18 VP. Goście zajmują miejsca, jako pierwsi w I połówce, gospodarze w II. Nie ma obowiązku zmiany składów i pozycji.

b) Runda finałowa. Zespoły zostają uszeregowane według zdobytej liczby VP i grają następująco 1 wybiera przeciwnika z miejsc 2-4 pozostali ze sobą, 5 z 6-8 pozostali ze sobą. Na kolejnym zjeździe rozgrywają mecz 32-rozdaniowy o końcowe miejsce w tabeli. Punkty z rundy eliminacyjnej nie liczą się. O wyniku decydują Vp, potem impy, a w przypadku remisu prowadzi się dwurozdaniowe dogrywki.

c)  Zjazdy w wyznaczone środy (październik-grudzień 2023). Początek o 16.30. Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia, nie akceptuje się rozgrywania meczów, poza wyznaczonymi terminami rozgrywkowymi.

d)  Dla zwycięskiego teamu puchary, dla wszystkich teamów nagrody finansowe.

IV. STB zabezpiecza: salę, druki turniejowe i sprzęt. Na każdym zjeździe drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić opłatę startową w wysokości 40 złotych od zespołu z przeznaczeniem na fundusz nagród i pokrycie kosztów organizacyjnych STB. Wpisowe pobiera i rozlicza Skarbnik STB lub wyznaczona osoba. Dla obniżenia kosztów nie przewiduje się obsady sędziowskiej. W razie spraw spornych i stwierdzenia naruszeń MPB problemy rozstrzygają na miejscu kapitanowie drużyn. O ile odczuwają taką potrzebę, mogą zasięgnąć opinii obecnych na sali sędziów.

V. W każdym terminie zjazdowym wyznaczona będzie osoba odpowiedzialna z ramienia Zarządu, która będzie zbierać protokoły i nanosić aktualne wyniki oraz czuwać nad przestrzeganiem dyscypliny gry. Obowiązek oddania protokołów ciąży na gospodarzach (wymienieni, jako pierwsi w kolejności).

VI. Tabela z aktualnymi wynikami rozgrywek na stronie internetowej STB (www.brydzslupski.pl).

VII. W sprawach niepodanych w niniejszych ustaleniach obowiązują: przepisy MPB, Regulaminy ogólne PZBS i Polityka systemowa PZBS. Interpretacja regulaminu, a także wprowadzenie zmian o ile zajdzie taka potrzeba, należy do Zarządu STB Słupsk.

VIII.W rozgrywkach nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, ale pary powinny posiadać przy sobie dwa egzemplarze karty konwencyjnej oraz dla SSO szczegółowy opis systemu. Pary grające SSO zawsze zajmują miejsca, jako pierwsze.

IX. Zgłoszenia spraw wymagających podjęcia kroków dyscyplinarnych należy składać w terminie trzech dni od daty zaistnienia problemu do przedstawiciela Zarządu ds. WGiD – W. Lewandowskiego email: EXTRA1000@wp.pl

X. Zespoły zgłoszone do rozgrywek, kontakty i składy osobowe, schemat rozgrywek oraz wysokość i podział nagród finansowych zostanie podana w odrębnym komunikacie. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz STB: Maria Tomczewska do 15 września 2023 r.

XI. Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 28.08.2023 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                      Prezes STB w Słupsku  Karina Drobiniak-Całka

Najnowsze informacje
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 09-07-2024
2024-07-11 
Krzysztof Kluf i Marek Banasiński wygrali GPPP 7 lipca 2024
2024-07-08 
Przerwa w turniejach STB do 22 lipca
2024-07-04 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_w NOT - wyniki 03-07-2024
2024-07-03 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 02-07-2024
2024-07-02 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_na BBO - wyniki 01-07-2024
2024-07-01 
Brydzysta NOTu_Lato_2024_na BBO - wyniki 01-07-2024
2024-07-01 
„Brydżysta NOTu - lato 2024”
2024-06-25 
17. Letnie GP Ustki o Puchary Uzdrowiska Ustka - wyniki 25-06-2024
2024-06-25 
Mistrzostwa STB na impy (cav sr) Ustka Ledowo - wyniki 24-06-2024
2024-06-24 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015