Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
<< cofnij RODO
RODO w Słupskim Towarzystwie Brydżowym, 25.05.2018 r.

Pytania

Odpowiedzi

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Słupskie Towarzystwo Brydżowe z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 B (dalej zwane STB) właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem www.brydzslupski.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Pocztą tradycyjną na adres Słupskie Towarzystwo Brydżowe
76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3

Pocztą elektroniczną na adres stb_slupsk@wp.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku ze zgłoszeniem się do uczestnictwa w organizowanych przez nas zawodach sportowych lub zgłoszeniem członkostwa w Polskim Związku Brydża Sportowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Cele statutowe: ustalenie wyników zawodów brydża sportowego dla których organizacji STB zostało powołane, prowadzenia klasyfikacji długofalowych. Informowanie uczestników o wynikach zawodów brydża sportowego i imprezach brydżowych organizowanych w Polsce i za granicą.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych jeśli takie zobowiązania wyniknęły w trakcie udziału w zawodach.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

W przypadku zgłoszenia się do udziału w pojedynczych zawodach sportowych konieczne jest podanie imienia i nazwiska i jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyszłą publikację uzyskanych wyników w celach informacyjnych i promocyjnych w materiałach pisemnych i na stronach internetowych związków brydżowych i podmiotów wspierających organizację zawodów

W przypadku zgłoszenia zamiaru opłacenia składki członkowskiej PZBS konieczne jest podanie dodatkowo daty urodzenia i miejsca zamieszkania oraz informacji o posiadanych kompetencjach (WK, instruktor, trener, sędzia itp.).

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bieżące informacje o realizacji kalendarza sportowego możesz w tym celu dobrowolnie podać swój adres e-mail.

Jakie masz uprawnienia wobec STB w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze gdy stwierdzisz, że ich przetwarzanie narusza Twoje interesy, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

STB może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom umożliwiającym zrzeszanie się brydżystów: Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Brydża Sportowego i Polskiemu Związkowi Brydża Sportowego oraz urzędom państwowym w związku z koniecznością prawidłowej realizacji obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać firmom, które świadczą dla nas usługi IT, w szczególności usługi hostingu i obsługi skrzynek e-mail i podmiotom wspierającym organizację zawodów (publikacja wyników).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Wyniki zawodów sportowych i klasyfikacji zawierające imiona i nazwiska osób, które w nich uczestniczyły pozostają zarchiwizowane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów statutowych.

Dane związane z realizacją obowiązków finansowych w tym podatkowych przechowywane są w okresach wymaganych przez przepisy prawa obowiązujące w tym obszarze.

Inne dane tak długo, jak długo zgłaszasz zamiar uczestnictwa w zawodach, a po zaprzestaniu zgłoszenia, dane te mogą być przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Czy przekazujemy Twoje dane do innych państw?

Nie

Czy Twoje dane osobowe przetwarzamy automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Nie

Najnowsze informacje
Drużyna EMATO Mistrzem Ligi Okregowej sezonu 2023/2024
2024-05-19 
Indywidualne Mistrzostwa (teamów) na VP - wyniki 15-05-2024
2024-05-15 
42 GP Ustki - wyniki 14-05-2024
2024-05-14 
Mistrzostwa STB na maxy, KMP - wyniki 13-05-2024
2024-05-13 
Indywidualne Mistrzostwa (teamów) na VP - wyniki 08-05-2024
2024-05-08 
42 GP Ustki - wyniki 07-05-2024
2024-05-07 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 06-05-2024
2024-05-06 
42. GP Ustki - wyniki 30-04-2024
2024-05-02 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 29-04-2024
2024-04-29 
Regulamin zjazdu wypoczynkowego STB w Smołdzińskim Lesie 30 maja-2 czerwca 2024 r.
2024-04-28 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015