Słupskie Towarzystwo Brydżowe
76-200 Słupsk, ul Gdyńska 13 B
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat nr 8/2019 IX Letnie Zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino

zawierający Regulamin rozgrywek brydżowych

„IX Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino” Edycja 2019 r.

organizowanych przy współudziale Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

 1. Rozgrywki brydżowe „Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino” są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. Rozgrywki prowadzone są na terenie gminy Smołdzino oraz w Słupsku i w Ustce, a w rywalizacji uczestniczą brydżyści z terenu całego powiatu słupskiego. 

3. Wójt Gminy Smołdzino udostępnia salę do gry na terenie gminy Smołdzino wyposażoną w stoły i krzesła oraz funduje puchary. Słupskie Towarzystwo Brydżowe zapewnia organizację zawodów (sprzęt brydżowy, prowadzenie i liczenie turniejów, salę dla turniejów w Słupsku) oraz promocję cyklu przez stronę STB – www.brydzslupski.pl.

4. Przewiduje się rozegranie 13 turniejów o numerach:

1) W czwartek 30 maja, godz.16.30 w Słupsku (MDK) – turniej par na maxy;

2) W czwartek 6 czerwca, godz. 16.30 w Słupsku (MDK) – turniej par na maxy

3) W poniedziałek 10 czerwca, godz. 17.00 w Słupsku (NOT) – turniej par na maxy

4) W czwartek 13 czerwca, godz. 16.30 w Słupsku (MDK) – turniej indywidualny

5) W sobotę 15 czerwca, godz.10.00 w Smołdzinie – turniej par na impy „cav-śr”

6) W poniedziałek 8 lipca, godz. 17.00 w Słupsku (NOT) – turniej par na maxy

7) W sobotę 27 lipca, godz.10.00 w gminie Smołdzinie – turniej par na impy „cav-śr”

8) W poniedziałek 12 sierpnia, godz.17 w Słupsku (NOT) – turniej par na maxy;

9) W sobotę 17 sierpnia, o godzinie 10.00 w Smołdzinie – turniej par na impy

10) W czwartek 29 sierpnia, godz. 16.30 w Słupsku (sala STB) – turniej par na maxy;

11) W sobotę 28 września,. godz.10.00 w Smołdzinie – turniej par na impy „cav-śr”

12) Do klasyfikacji cyklu liczony będzie jeden z turniejów letniego cyklu prowadzonego przez Ustecki Klub Brydża Sportowego – rozgrywki we wtorek 16 lipca godz.17.00 w Ustce Lędowo w Klubie Garnizonowym.

13) Do klasyfikacji cyklu liczony będzie jeden z turniejów jednego z turniejów organizowanych w Słupsku w klubie EMKA – rozgrywki we czwartek 5 września po uzgodnieniu z władzami klubu.

5. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

6. Wpisowe i nagrody: 

a) wpisowe do turniejów nr 3, 6 i 8 od zawodnika wynosi – 10 złotych bez zniżek; Jest ono w całości przeznaczone na pokrycie kosztów technicznych organizacji (opłata do PZBS za rozkłady KMP i powielenie kart). Najlepsza para w wynikach kotła słupskiego otrzymuje w nagrodę prawo do darmowego startu w najbliższym turnieju organizowanym w Smołdzinie.

b) wpisowe do turniejów nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 od zawodnika wynosi – 5 zł. Wpisowe to pobiera i rozlicza skarbnik STB lub osoba przez niego delegowana. W turniejach tych wypłacana jest nagroda finansowa 20 złotych za zdobycie I miejsca oraz dla pary zajmującej wyznaczone miejsce w nagrodę prawo do darmowego startu w najbliższym turnieju o tych numerach. Pozostała kwota przechodzi na rzecz STB jako pokrycie kosztów technicznych organizacji zawodów.

c) wpisowe na turnieju w Ustce i w EMCE ustala i pobiera oraz nagrody wypłaca organizator.

7. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymują punkty długofalowe obliczane następująco:

– w każdym spotkaniu, niezależnie od liczby uczestników i przyjętego sposobu rozgrywek, zawodnicy zwycięskiej pary/indywiduela  otrzymują 30 PDF-ów;

– pozostali uczestnicy otrzymują PDF-y w ilości proporcjonalnej do zajętego miejsca, przy przyjęciu zasady, że ułamkowe PDF-y zawsze zaokrąglane są w górę;

– za pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednio premię 3, 2 i 1 PDF.

– dla lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią z przydzielonych na te miejsca PDF-ów.

Przykładowa Tabela PDF. Dla większej liczby par, będzie odpowiednio rozszerzona.

Liczba par

pdf

 

 

Dla 4

Dla 5

Dla 6

Dla 7

Dla 8

Dla 9

Dla 10

Dla 11

Dla 12

Dla 13

Dla 14

4

30

23

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

30

24

18

12

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

30

25

20

15

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

30

26

22

18

13

9

5

 

 

 

 

 

 

 

8

30

27

23

19

15

12

8

4

 

 

 

 

 

 

9

30

27

24

20

17

14

10

7

4

 

 

 

 

 

10

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

 

 

 

 

11

30

28

25

22

20

17

14

11

9

6

3

 

 

 

12

30

28

25

23

20

18

15

13

10

8

5

3

 

 

13

30

28

26

24

21

19

17

14

12

10

7

5

3

 

14

30

28

26

24

22

20

18

15

13

11

9

7

5

3

8. Klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy rozgrywek. Uwaga: młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Smołdzino mają prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego, bez prawa do nagród finansowych, ale nadal uczestniczą w klasyfikacji długofalowej.

9. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów z 9 startów: czterech turniejów w Smołdzinie, dwóch turniejów czwartkowych w Słupsku: jednego turnieju par i obowiązkowo turnieju indywidualnego, dwóch turniejów poniedziałkowych w Słupsku i do wyboru turnieju w Ustce lub turnieju w Emce. W przypadku lokat dzielonych, decyduje udział w większej liczbie turniejów, mniejszy współczynnik WK, a w ostateczności losowanie).

10. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w cyklu otrzymują puchary Wójta Gminy Smołdzino. Puchar otrzymuje również najlepszy zawodnik/para z terenu gminy Smołdzino, niezależnie od zajętego miejsca.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów nastąpi po zakończeniu cyklu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

                                      Wójt Gminy Smołdzino                                           Prezes STB   

Smołdzino, 27.05.2019 r. Arkadiusz Walach             Słupsk, 16.05.2019 r. Karina Drobiniak-Całka

Najnowsze informacje
Ustka zaprasza - wyniki 02-06-2020
2020-06-02 
O Okno Bonka - indy - wyniki 01-06-2020
2020-06-01 
Turniej par o Puchary Wójta Gminy Kobylnica - wyniki 29-05-2020
2020-05-29 
Ustka zaprasza - wyniki 26-05-2020
2020-05-26 
O Okno Bonka - wyniki 25-05-2020
2020-05-25 
Turniej par o Puchary Wójta Gminy Kobylnica - wyniki 22-05-2020
2020-05-22 
Ustka zaprasza - wyniki 19-05-2020
2020-05-19 
O Okno Bonka - wyniki 18-05-2020
2020-05-18 
Turniej par o Puchary Wójta Gminy Kobylnica - wyniki 15-05-2020
2020-05-17 
Śp. Feliks Sosnówka
2020-05-16 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015