Słupskie Towarzystwo Brydżowe
76-200 Słupsk, ul Gdyńska 13 B
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 5/2014

Regulamin rozgrywek brydżowych

„Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2014”

organizowanych przy współudziale Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

 

1. Rozgrywki brydżowe „Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2014” są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. Organizatorem rozgrywek jest Wójt Gminy Smołdzino, który udostępnia salę do gry na terenie gminy Smołdzino wyposażoną w stoły i krzesła oraz funduje puchary, przy współudziale i wsparciu technicznym (sprzęt brydżowy, prowadzenie i liczenie turniejów) Słupskiego Towarzystwa Brydżowego.

3. Przewiduje się rozegranie 6 turniejów par:

– w czwartek 26 czerwca 2014 r. godz.17.00 w Hotelu „Słupsk” – turniej par na maxy;

– w sobotę 28 czerwca 2014 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

–  w sobotę 12 lipca 2014 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

– w czwartek 24 lipca 2014 r. godz. 17.00 w Hotelu „Słupsk” – turniej par na maxy;

– w czwartek 21 sierpnia 2014 r. godz. 17.00 w Hotelu „Słupsk” – turniej par na maxy;

– w sobotę 20 września 2014 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

 

4. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

5. Wpisowe do turnieju od zawodnika ustala się w wysokości: 10 zł – opłata normalna, 8 zł seniorzy uprawnieni do ulgi, juniorzy i mieszkańcy gminy Smołdzino, 5 zł młodzież szkolna. Wpisowe pobiera i rozlicza STB. 60 procent funduszu wpisowego przeznacza się na nagrody, 30 zł stanowi wynagrodzenie osoby prowadzącej i liczącej wyniki, a pozostała kwota przechodzi na rzecz STB jako pokrycie kosztów technicznych.      

6. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymają punkty długofalowe obliczane następująco:      

– w każdym turnieju pierwsza para otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par x 2) z obniżką o dwa dla kolejnych par; w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią wyliczoną z przypadających na te miejsca PDF-ów;  zwycięzcy w poszczególnych turniejach otrzymują dodatkowe PDF-y za pierwsze trzy miejsca wg klucza 5, 3,1.

7. Klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy rozgrywek. Uwaga: młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Smołdzino mają prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego, bez prawa do nagród finansowych, ale uczestniczą w klasyfikacji długofalowej.

8. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów z najlepszych czterech startów (w przypadku lokat dzielonych decyduje lepszy wynik z pozostałych, a w ostateczności losowanie).

9. Zdobywcy pierwszych 3 miejsc w cyklu otrzymują puchary Wójta Gminy Smołdzino. Puchar otrzymuje również najlepszy zawodnik/para z terenu gminy Smołdzino, niezależnie od zajętego miejsca.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów nastąpi po ostatnim z turniejów, po ostatnim turnieju cyklu – 20.09.2014 r.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

                                              Wójt Gminy Smołdzino                                                     Prezes STB    

Smłodzino,13.06.2014 r. Lidia Orłowska-Getler                    Słupsk, 05.06.2014 r.  Jan Lange

 

Najnowsze informacje
Ustka zaprasza - wyniki 02-06-2020
2020-06-02 
O Okno Bonka - indy - wyniki 01-06-2020
2020-06-01 
Turniej par o Puchary Wójta Gminy Kobylnica - wyniki 29-05-2020
2020-05-29 
Ustka zaprasza - wyniki 26-05-2020
2020-05-26 
O Okno Bonka - wyniki 25-05-2020
2020-05-25 
Turniej par o Puchary Wójta Gminy Kobylnica - wyniki 22-05-2020
2020-05-22 
Ustka zaprasza - wyniki 19-05-2020
2020-05-19 
O Okno Bonka - wyniki 18-05-2020
2020-05-18 
Turniej par o Puchary Wójta Gminy Kobylnica - wyniki 15-05-2020
2020-05-17 
Śp. Feliks Sosnówka
2020-05-16 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015