Słupskie Towarzystwo Brydżowe
korespondencyjny: 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat 4/2015

zwierający Regulamin rozgrywek brydżowych o Puchary Starosty Słupskiego

organizowanych przez Słupskie Towarzystwo Brydżowe

1. Rozgrywki brydżowe o Puchary Starosty Słupskiego są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. W cyklu rozegranych zostanie 16 turniejów par „czwartkowych” w Hotelu Słupsk (od 5 lutego do 28 maja), turnieje par w gminach: Dębnica Kaszubska, Słupsk/Głobino, Słupsk/ODR Strzelinko oraz turniej indywidualny 19 lutego. Razem 20 turniejów.

3. Sposób rozgrywek: od 8 par w górę – turnieje na maxy, 6-7 par wg tabelki impowo-maxowej, 5 par – wygrane rozdania, 4 pary – mecze.

4. Informacja o rozgrywkach podawana będzie na bieżąco na turniejach STB oraz na stronie internetowej brydzslupski.pl

5. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

6. Wpisowe do turnieju i wypłata nagród zgodnie z Uchwałą zarządu Nr 2/2014.      

7. W turniejach organizowanych w gminach możliwe są dodatkowe nagrody.

8. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymają punkty długofalowe obliczane następująco:      

w turnieju par przy udziale od 6 par w górę – pierwsza para otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par x 2) z obniżką o dwa dla kolejnych par;

w turnieju indywidualnym – zawodnik sklasyfikowany na pierwszym miejscu otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników, z obniżką o jeden dla kolejnych miejsc;

– w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią wyliczoną z przypadających na te miejsca PDF-ów;

– zwycięzcy w poszczególnych turniejach otrzymują dodatkowe PDF-y za pierwsze trzy miejsca wg klucza 3, 2, 1.

– jeśli liczba startujących par będzie mniejsza niż 6 – pierwsza para otrzymuje 10 PDF-ów, a pozostałe pary po 7 pdf niezależnie od zajętego miejsca.

9. Klasyfikowani będą wszyscy którzy zgłoszą się do startu w którymkolwiek turnieju i opłacą wpisowe. Uwaga: młodzież szkolna ma prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego (uczestniczy w klasyfikacji długofalowej).

10. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów: najlepszych 17 wyników. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decydować będzie lepsze miejsce w turnieju indywidualnym. Jeśli to nie rozstrzygnie, losowanie.

11. Zdobywcy pierwszych 5 miejsc w cyklu otrzymują puchary Starosty Słupskiego. Przewidziano także puchary dla najlepszej kobiety, seniora, juniora, zawodnika o WK do 3,0.

12. UWAGA: Dla zawodników z legitymacją UTW ustala się wpisowe wysokości 5 zł. Jeśli minimum trzy pary reprezentujące UTW wezmą udział w 10 turniejach cyklu, to ufundowany zostanie dodatkowy puchar dla najlepszego zawodnika UTW (o ile nie zdobędzie on głównej nagrody regulaminowej).

13. Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród nastąpi na turnieju kończącym cykl.

14. Członkowie PZBS otrzymują Pkl-e wg skali turniejów okręgowych.

15. Zarząd STB zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

 

                                                                            Prezes  Słupskiego Towarzystwa Brydżowego   

Słupsk, 04-02-2015 r.                                                            JAN  LANGE

 

Najnowsze informacje
Cykl o Puchary Prezesa STB - maxy - wyniki 04-03-2021
2021-03-04 
XXXiX GP Ustki o puchary Burmistrza - maxy - wyniki 02-03-2021
2021-03-02 
O Okno Bonka - edycja zimowa - impy - wyniki 01-03-2021
2021-03-01 
O Puchar Prezesa STB - impy - wyniki 25-02-2021
2021-02-25 
XXXIX GP Ustki - impy - wyniki 23-02-2021
2021-02-23 
O Okno Bonka - zima - maxy - wyniki 22-02-2021
2021-02-22 
O Puchar Prezesa STB - maxy - wyniki 18-02-2021
2021-02-18 
XXXIX GP Ustki - wyniki 16-02-2021
2021-02-16 
O Okno Bonka - zima - impy - wyniki 15-02-2021
2021-02-15 
O Puchar Prezesa STB - impy - wyniki 11-02-2021
2021-02-11 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015