Słupskie Towarzystwo Brydżowe
korespondencyjny: 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat Nr 8/2016 Regulamin rozgrywek brydżowych Letnie zmagania o puchar wójta gminy Smołdzino

Regulamin rozgrywek brydżowych

„Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2016”

organizowanych przy współudziale Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

 1. Rozgrywki brydżowe „Letnie zmagania o Puchary Wójta Gminy Smołdzino 2016” są imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego.

2. Rozgrywki prowadzone są na terenie gminy Smołdzino oraz w Słupsku iw Ustce, a w rywalizacji uczestniczą brydżyści z terenu całego powiatu słupskiego.

3. Wójt Gminy Smołdzino udostępnia salę do gry na terenie gminy Smołdzino wyposażoną w stoły i krzesła oraz funduje puchary. Słupskie Towarzystwo Brydżowe zapewnia organizację zawodów (sprzęt brydżowy, prowadzenie i liczenie turniejów, salę dla turniejów w Słupsku) oraz promocję cyklu przez stronę STB – www.brydzslupski.pl.

4. Przewiduje się rozegranie 8 turniejów par:

1) W sobotę 18 czerwca 2016 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

(turniej ten liczony będzie również do cyklu – O Puchary Starosty Słupskiego),

2) W poniedziałek 11 lipca 2015 r. godz.17.00 w sali Starostwa Słupskiego – turniej par na maxy;

(turniej ten liczony będzie również do cyklu – O Puchary Starosty Słupskiego),

3) W sobotę 23 lipca 2016 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

4) W poniedziałek 8 sierpnia 2016 r. godz. 17.00 w sali Starostwa Słupskiego – turniej par na maxy;

5) W sobotę 13 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy

6) W poniedziałek 12 września 2016 r. godz. 17.00 w sali Starostwa Słupskiego – turniej par na maxy;

7) W sobotę 17 września 2015 r. godz.10.00 w gminie Smołdzino – turniej par na impy „cav-śr”

Ponadto, celem integracji środowisk brydżowych, do klasyfikacji cyklu liczony będzie jeden z turniejów letniego cyklu prowadzonego przez Ustecki Klub Brydża Sportowego – rozgrywki we wtorek 28 czerwca 2016 r. godz.17.00 w Ustce Lędowo w Klubie Garnizonowym.

5. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

6. Wpisowe od zawodnika do turniejów 1-7 ustala się następująco:

– 10 zł – opłata normalna, 8 zł seniorzy uprawnieni do ulgi, juniorzy i mieszkańcy gminy Smołdzino, 5 zł młodzież szkolna. Wpisowe pobiera i rozlicza STB.

W poszczególnych turniejach wypłacana jest nagroda finansowa 30 złotych za zdobycie I miejsca oraz nagroda 20 złotych dla pary zajmującej wyznaczone miejsce. Pozostała kwota przechodzi na rzecz STB jako pokrycie kosztów technicznych organizacji zawodów. 

Wpisowe i nagrody na turnieju w Ustce ustala organizator.

7. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymują punkty długofalowe obliczane następująco:      

– w każdym turnieju pierwsza para otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par x 2) z obniżką o dwa dla kolejnych par; w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują średnią wyliczoną z przypadających na te miejsca PDF-ów;  zwycięzcy w poszczególnych turniejach otrzymują dodatkowe PDF-y za pierwsze trzy miejsca wg klucza 5, 3,1.

8. Klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy rozgrywek. Uwaga: młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Smołdzino mają prawo startu bez konieczności uiszczania wpisowego, bez prawa do nagród finansowych, ale nadal uczestniczą w klasyfikacji długofalowej.

9. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów z najlepszych sześciu startów (w przypadku lokat dzielonych, decyduje lepszy wynik z pozostałych turniejów, a w ostateczności losowanie).

10. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w cyklu otrzymują puchary Wójta Gminy Smołdzino. Puchar otrzymuje również najlepszy zawodnik/para z terenu gminy Smołdzino, niezależnie od zajętego miejsca.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów nastąpi po ostatnim turnieju cyklu 17.09.2016 r. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

                                      Wójt Gminy Smołdzino                                           Prezes STB    

Smołdzino,   27.04.2016 r.   Arkadiusz Walach                 Słupsk, 25.04.2016 r.  Karina Drobiniak

Poprawki związane ze zmianą sali gry w Słupsku naniosła sekretarz: M. Tomczewska

Najnowsze informacje
Cykl o Puchary Prezesa STB - maxy - wyniki 04-03-2021
2021-03-04 
XXXiX GP Ustki o puchary Burmistrza - maxy - wyniki 02-03-2021
2021-03-02 
O Okno Bonka - edycja zimowa - impy - wyniki 01-03-2021
2021-03-01 
O Puchar Prezesa STB - impy - wyniki 25-02-2021
2021-02-25 
XXXIX GP Ustki - impy - wyniki 23-02-2021
2021-02-23 
O Okno Bonka - zima - maxy - wyniki 22-02-2021
2021-02-22 
O Puchar Prezesa STB - maxy - wyniki 18-02-2021
2021-02-18 
XXXIX GP Ustki - wyniki 16-02-2021
2021-02-16 
O Okno Bonka - zima - impy - wyniki 15-02-2021
2021-02-15 
O Puchar Prezesa STB - impy - wyniki 11-02-2021
2021-02-11 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015