Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: Słupsk, 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3 - adres korespodnencyjny
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Regulamin XVII Kongresu Niepodległości

Regulamin Kongresu Niepodległości

11-12 listopada 2017 r.

 

1.        Organizatorem kongresu jest Słupskie Towarzystwo Brydżowe.

2.        Obowiązują przepisy: Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

3.        Dopuszczone są systemy licytacyjne zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz  Konwencje Brązowe są zabronione. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego. Zaleca się posiadanie kart konwencyjnych celem ochrony własnych dóbr.

4.        Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzeganie ładu i porządku oraz zasad sportowego zachowania.

5.        Sędzią Głównym Kongresu jest sędzia międzynarodowy brydża sportowego: Marcin Wasłowicz. Sędzia ma decydujący głos w sprawach stosowania MPB i regulaminów rozgrywek, technicznego przeprowadzenia zawodów, a także rozstrzygnięcia wszelkich spraw spornych wynikłych w trakcie rozgrywek (również nie objętych niniejszym Regulaminem).

6.        Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu pół godziny od zakończenia turnieju. Okres odwoławczy wynosi pół godziny od ogłoszenia poszczególnych wyników  z wyjątkiem ostatniego turnieju, w którym wynosi on 15 minut.

7.        Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 79C2 MPB za zgodą Sędziego Głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane dotąd nagrody. Sędzia Główny każdorazowo decyduje czy taka zmiana może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone czy na klasyfikację długofalową.

8.        Na nagrody turniejowe przeznacza się 40% funduszu wpisowego. Podziału nagród dokonuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem w zależności od liczby uczestników.

9.        W poszczególnych turniejach zawodnicy zdobywają punkty długofalowe (PDF) do klasyfikacji końcowej Kongresu, obliczane następująco:

a.     pierwsza para otrzymuje PDF-y w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par razy dwa) z obniżką o dwa dla kolejnych par

b.     w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują sufit z średniej wyliczonej z przypadających na te miejsca PDF-ów

c.     zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych turniejach otrzymują dodatkowe PDF-y za czołowe miejsca wg klucza 5, 3, 1, z wyjątkiem ostatniego turnieju, gdzie premia wynosi odpowiednio 10, 7, 5, 3, 1.

10.     W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tej samej liczby PDF uprawniających do zdobycia nagrody finansowej w punktacji długofalowej – jeśli przewiduje się nagrodę dla kolejnego miejsca, obaj zawodnicy otrzymują średnią z wartości nagród przypadających dla nagrodzonych miejsc. W innych przypadkach decyduje losowanie.

11.     Organizator przewidział następujące nagrody kongresowe:

a.                 nagrody dla zawodników z miejsc I-V w klasyfikacji długofalowej:

i)           I miejsce             700 zł

ii)         II miejsce            500 zł

iii)       III miejsce          400 zł

iv)        IV miejsce          300 zł

v)          V miejsce            200 zł

b.                nagrody specjalne (bony zakupowe firmy Gino Rossi):

i)           dla najlepszej zawodniczki

ii)         dla najlepszego mieszkańca Słupska

iii)       dla najlepszego seniora od 66 lat

iv)        dla najlepszego juniora do 25 lat

c.                 nagrody specjalne pieniężne:

i)           dla najlepszego zawodnika o WK do 1.5     100 zł

ii)         dla najlepszego zawodnika o WK 2-3          100 zł

iii)       dla najlepszego zawodnika o WK 4-5          100 zł

12.     Nagrody nie kumulują się.

13.     Nagrody za klasyfikacje długofalowe przysługują wyłącznie zawodnikom obecnym na ceremonii zakończenia Kongresu. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej organizator zastrzega sobie prawo do innego dysponowania nagrodą.

14.     Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

 

 

 

Prezes  Słupskiego Towarzystwa Brydżowego

Karina Drobiniak

Najnowsze informacje
Bliskie spotkania w Atenie
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień_archiwum.
2023-10-01 
XII LZoPWGS w Smoldzinie - wyniki 30-09-2023
2023-10-01 
Krótka ściąga na jesień
2023-09-29 
Letni cykl w Ustce - wyniki 26-09-2023
2023-09-27 
Mistrzostwa STB na impy (cav-?r) i KMP - wyniki 25-09-2023
2023-09-25 
Aktywni bez względu na wiek
2023-09-21 
Letni cykl w Ustce - Indywiduel - wyniki 19-09-2023
2023-09-20 
Aktywni bez wzgledu na wiek - NOT- Indywidualne Mistrzostwa STB - wyniki 20-09-2023
2023-09-20 
Komunikat Nr 12/2023 zwierający Regulamin rozgrywek Bliskie spotkania w Atenie
2023-09-19 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015