Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: Słupsk, 76-200 Włynkówko, ul Rumiankowa 3 - adres korespodnencyjny
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Karina Drobiniak-Całka,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
<< cofnij Regulaminy/Komunikaty
Komunikat nr 6/2023 zawierający Regulamin VI cyklu turniejów brydżowych O Okno Bońka

Komunikat nr 6/2023

zawierający Regulamin VI cyklu turniejów brydżowych O Okno Bońka. Rok 2023 r.

Edycja zimowa

1. VI Cykl turniejów brydżowych „O Okno Bońka” – jest imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego i integrację środowiska.

2. Organizatorem rozgrywek jest Słupskie Towarzystwo Brydżowe. Sponsorem turnieju jest firma BONIEK okna-drzwi-rolety.

3. Z uwagi na nadal obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym ograniczenia, turnieje rozgrywane będą w zależności od aktualnej sytuacji „na żywo” ale w razie potrzeby mogą być przeniesione do Internetu.

4. Przewiduje się rozegranie 9 turniejów cyklu w wyznaczone poniedziałki: 30.01, 6 i 20.02, 6 i 20.03, 3.04, 15 i 29.05., 5.06.2023. Miejsce rozgrywek Restauracja Atena, start turniejów o godzinie 16.30. Sposób rozgrywania turniejów uzależniony będzie od liczby uczestników (4 pary – spotkanie meczowe, 5 par – Patton, 6 par – skala impowo-maxowa, 7 par – cav-śr, od 8 par w górę – maxy).

5. Wpisowe do każdego turnieju wynosi 10 zł od zawodnika. Wpisowe to pobiera i rozlicza skarbnik STB lub osoba przez niego delegowana.

6. W turniejach wypłacana jest nagroda finansowa 30 złotych za zdobycie I miejsca. Zawodnicy pary zajmującej „szczęśliwe miejsce” jako nagrodę pocieszenia otrzymuje prawo do darmowego startu w najbliższy poniedziałek wymieniony w punkcie 4.

7. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba, że niniejszy regulamin albo wymogi serwera internetowego stanowią inaczej.

8. Zawodnicy otrzymują punkty długofalowe obliczane następująco: pierwsza para otrzymuje je w liczbie równej liczbie startujących zawodników (liczba par x 2) z obniżką o dwa dla kolejnych par, zwycięzcy każdego turnieju otrzymują premię 3-2-1, w przypadku lokat równorzędnych zawodnicy otrzymują większą wartość z przypadających na te miejsca PDF-ów.

9. Wyniki końcowe zostaną ustalone dla każdego klasyfikowanego zawodnika poprzez zsumowanie PDF-ów (najlepsze wyniki) zdobytych na sześciu turniejach podanych w punkcie 4 Komunikatu oraz trzech turniejach rozgrywanych w ramach Mistrzostw STB na zapis meczowy (23.01, 27.02, 27.03, 24.04, 22.05). W przypadku lokat dzielonych decyduje mniejszy współczynnik WK, a w ostateczności losowanie.

10. Ogłoszenia o wynikach poszczególnych turniejów i aktualnych wynikach klasyfikacji długofalowej publikowane będą na stronie internetowej STB www.brydzslupski.pl .

12. Uroczyste wręczenie pucharów ufundowanych przez Firmę BONIEK okna-drzwi-rolety dla trzech najlepszych zawodników cyklu nastąpi po zakończeniu rozgrywek w czerwcu 2023.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w regulaminie.

 

Słupsk, 10.01.2023 r.                                                Za Zarząd STB, Prezes Karina Drobiniak-Całka

Najnowsze informacje
41. GP Ustki - wyniki 28-11-2023
2023-11-28 
Mistrzostwa STB na impy (cav ?r) NOT, Abwna wiek - wyniki 27-11-2023
2023-11-27 
41. GP Ustki - wyniki 21-11-2023
2023-11-23 
Aktywni bez wzgl?du na wiek NOT - wyniki 22-11-2023
2023-11-22 
Bliskie spotkania w Atenie - wyniki 20-11-2023
2023-11-20 
Aktywni bez wzgledu na wiek NOT - wyniki 15-11-2023
2023-11-15 
41. GP Ustki - wyniki 14-11-2023
2023-11-14 
Mistrzostwa STB na maxy, KMP, NOT - wyniki 13-11-2023
2023-11-13 
41. GP Ustki - wyniki 07-11-2023
2023-11-08 
Bliskie spotkania w Atenie - wyniki 06-11-2023
2023-11-06 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015